Önemli emir; Tedebbür

Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur; ayetlerini tedebbür etsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar. Sâd / 29
Şu Kur’an’ı bir iyice tedebbür etmezler mi, yoksa evvelce gelip geçen atalarına gelmeyen bir şey mi geldi onlara? Mü’minûn / 68
Kuran’ı tedebbür etmiyorlar mı? ALLAH’tan başkasının olsaydı onda bir çok çelişki bulacaklardı. Nisâ / 82
Onlar Kur’an’ı tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?Muhammed / 24
“يتدبرون” ve “يدبروا” kelimeleri bu ayetlerde kullanılmış. Bu kelimenin kökenini tedebbür edelim. Bakalım neler çıkacak.
Kur’an kendisinin  okunmasını  istemekle yetinmeyip, daha ileri giderek tedebbür edilmesini istemektedir.
Tedebbür, bir konun, bir kelimenin kökenine inerek arkasındaki hakikatin araştırılmasıdır. Bir nevi sorun için Tedbir alma eylemidir. Zaten tedbir de tedebbür ile aynı köktendir. Kuranı tedebbür eden kişi tedbir alabilir.
Kuranın tedebbür edilmesi ile, onun tertil ile okumanın ve hayata geçirmenin arasında çok büyük bir yakınlık  vardır. Kuran, içerisinden dersler çıkarılacak bir çok öğe barındırmaktadır. Zira bu kuranın evrenselliği yani bütün çağlara hitabeti ile ilgilidir.
Kurandan dersler çıkartarak yararlı bilgi üretmek, hayatın sorunlarını kurana arz edip tedbir alma eylemi şu zaman şartlarımızda ne kadar önemlidir! Bunun farkına varmak gerekmektedir. Zira önce ki kitap sahipleri kelimeleri mevazinlerinden (asıl anlamlarında) kaydırmış, dini terimleri tahrifata uğratmışlar idi. Bunun için tedebbür, Kuran için elzem bir uygulamadır.
“Dübür” arka demektir. Eğer tedebbür, bir kelimenin kökenini yani etimolojisi için kullanacak isek,  Bu eylem Kuran için çok önemli bir olaydır. Bu Kuran’ın ardın sıra gidilmesi, okuduğumuz ayetlerin hayata aşama aşama (tertil) aktarılması, Kuran kelimelerini derinlemesine irdenlenmesi olacaktır.
Bu bağlamda Kuranın tedebbür edilerek okunması, sebep ilişkilerin incelenmesi ile bir okuma eylemi anlamına gelir. Zira tertil üzere okuma bir emridir. Çünkü bu ağır yük hemen hayata aktarılacak bir husus değildir.(Bkn; Müzemmil suresi)
Rabbim bizleri Kuranı  tedebbür ederek; tertil ile hayata aktaran kullarından eylesin.
www.vekuran.blogspot.com

About the Author
Author

vekuran

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website