Bu Ne Be?

=(nebe) suresi ne diyor…

mealciler ne söylüyor….

Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

Kuran’daki bu meal hep kafama takılırdı,
merak ettim acaba gerçekten kuran böylemi söylüyor ….
araştırdım….

nebe 31,İnne lil muttekîne mefâzâ
nebe 32,Hadâika ve a’nâbâ
nebe 33,Ve kevâıbe etrâben
nebe 34,Ve ke’sen dihâkâ

(nebe 33)1. ve kevâıbe : ve genç, göz alıcı, şahane endamlı
(nebe 33)2. etrâben : aynı yaşta, yaşıt,DENK
( burada ne göğüs, ne tomurcuk, nede kız, kelime olarak geçmiyor..)

GERÇEK MEALİ,,,

(nebe:31); muhakkaki takva sahipleri için mutluluk vardır
(nebe:32); asmalı bahçeler,ve üzüm bağları
(nebe:33). ve gözalıcı üzümler her biri ötekine denktir
(nebe:34) ve kadehlerde sunulan içecekler

Bu dört ayetin dördüde , cennete bahçeleri, meyvaları ve içecekleri anlatıyor: son derece uyumlu bir bütünlük içinde. Araya sokuşturulan yaşıt (kızlar) ise bahçelerin, asmaların ve içki kadehlerinin uyumunu ve bütünlüğünü bozar.

Etraben kelimesine gelince, nedense hep yaşıt diye algılanmış bu kelime. Oysa denk anlamına da gelir. Bu ayetlerde meyvaların biribirine denk olduğu vurgulanıyor. Örneğin her bir üzüm tanesi ötekilere renk, boyut ve tat bakımından denk olup biri ötekine oranla biraz çelimsiz, tatsız, çürük değildir.
ama bizim mealciler , (denk) kelimesiyle,
(memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar),olarak çıkarmaları enteresandır…..

BUYRUN DİYANET VE ARALARINDA İLAHİYAT PROFESÖRLERİNİN OLDUĞU
NEBE 33.SURESİNİN MEALLERİ,,,,

Diyanet Vakfi : (31-34) Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır.
İmam İskender Ali Mihr: Ve aynı yaşta, şahane endamlı genç kızlar.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar.
Abdullah Parlıyan : memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar
Adem Uğur : Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar,
Elmalılı (sadeleştirilmiş ) Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.
Fizilal-il Kuran : Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar ve
Gültekin Onan : Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.
Hasan Basri Çantay : memeleri tomurcuklanmış bir yaşıt kızlar,
Hayrat Neşriyat :31-34) Şübhesiz ki takvâ sâhibleri için (büyük) bir kurtuluş, bahçeler ve üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta kızlar ve dolu kadehler vardır!
İbni Kesir : Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.
Kadri Çelik : Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

(kaynak:kuranmeali.org.)

(Fussilet Suresi, 40)
Allah`ın ayetlerini çarpıtanlar,sonsuz ateşin içine bırakılacaklardır. “Çünkü Allah onların yaptıklarını gerçekten görendir.

 


About the Author
Author

merdaliderindüşünce

Comments (7)
Leave a reply

Name (required)

Website