Kıyamet Alametleri

  Miladi takvimin son gününe eriştiğimiz bu günde yazılı ve sözlü Basında bir yılın muhasebesi yapılır. Bende sizi geçtiğimiz bir yılın muhasebesini özellikle, “kıyamet alametleri” üzerinden muhasebe yapmaya devet etmek istiyorum. Kıyamet alametleri arasında ahir zamanda önce deccalın ortaya çıkması zikredilir. Sizi  Dinimizde deccal ve deccaliyete yüklenilen mana nedir/nasıldır? diye araştırmaya davet etmek istiyorum. Araştırdığımda Kur’anda geçmeyen “deccal” kelimesi bize (daha&helliip;)

Yapmadıklarınız Pişmanlığınız Olmasın..

Pişmanlık terminolojik anlamı ile bir insanın geçmişteki davranışlarından hoşnut olmama duygusudur. İnsanın belirli bir eylemi yerine getirdikten sonra üzüntü, utanç, mahcubiyet veya suçluluk karışımı bir duygu hissetmesi; “Keşke öyle yapmasaydım! diye düşünmesidir”. Pişmanlık bir eylemi yerine getirmekten dolayı ortaya çıktığı gibi, eylemsizlikten dolayı da ortaya çıkabilir. “Keşke bir şey yapsaydım!” şeklindeki bir düşünce de pişmanlık olarak değerlendirilir. Dünya hayatında bir (daha&helliip;)

İnsan Nereye Koşuyor?

‘Aceleci olarak yaratılmış’ insan yüzünü nereye çevirmiş, nereye ve nelere koşuyor? Kadın-erkek, genç-yaşlı, aynı kulvarda, eriştikleri anda yitirecekleri menzile yüzlerini çevirmiş, acele acele koşuyor… Kiminin amacı mülk edinmek, kiminin uzun ömürlü olmak, kiminin sevmek- sevilmek, kiminin yalnızca günü yaşamak, hayatın tadını çıkarmak… Kimi hedefine bedeninin tutkularını koymuş, kimi bilgi sahibi olup toplumda sivrilerek büyüklenme yolunda koşuyor… Vicdanı değil, mantığı yol (daha&helliip;)

Neden “Sadece Kuran” (Üçüncü Bölüm)

Hikmet (bilgelik) Hikmet peygamberlere özgü değildir. Kuran’dan anladığımız şudur ki, hikmet Allah’tan Kuran aracılığıyla gelir (17:39, 33:34, 36:2, 43:4, 43:63, 54:5). Hikmet Kitap’ın içindedir, başka yerde değil. Bu, Kuran’dan gelen bir biliş, bir hüküm çıkarma kabiliyetidir. Okuyup çalıştığımız zaman edindiğimiz reçetedir. Sözgelimi bu yazıda atıfta bulunduğum ayetler üzerinden yaptığım hüküm çıkarma işi hikmettir. Kuran’da birebir “sadece Kuran’ı izleyin, hadise, sünnete, (daha&helliip;)

Ahiretin Akli Delilleri

  Risale-i Nur’un Haşir Risalesi bölümünden yararlanılmıştır. Hiç mümkün müdür ki böyle muhteşem bir saltanat, iyi işler yapanlara mükafatı ve isyan edenlere cezalandırması bulunmasın? Burada yok hükmündedir. Demek başka yerde bir büyük mahkeme vardır. Bu icraata bak! Nasıl en fakir, en zayıftan tut, herkese mükemmel erzak veriliyor. Bir zehirli arının eliyle bizlere şifalı, tatlı balı yediren, küçücük tohumcuklarda binler batman (daha&helliip;)

Bize Tatlı Dille Masal Anlatan Değil, Gerçek Dini Anlatan Hocalar Lazım!

  Son yıllarda medyada dine ve din üzerine konuşan kişilere ayrılan yer arttı. Bu durum son derece sevindirici tabi ama bu hocaların neler konuştuklarına da çok dikkat etmek gerek. Yani “aman ne güzel adam çıkıp kaç saat İslam dini hakkında güzel güzel konuşuyor” demeden önce bir kez daha düşünmek gerekiyor. Söylenenlere yani konuşmaların içeriğine çok dikkatle yaklaşmak gerekiyor. Maalesef çoğu (daha&helliip;)

Şart, Koşul Öne Sürmeden Adaleti Gözetmek…

  İslam dininin zaman içerisinde nasıl değiştiğini, Kuran’daki gerçek dinden nasıl uzaklaştığını sürekli tekrar ediyoruz. Buna verilecek örnek öyle çok ki bu konuda değil yazılar, kitaplar yazılır. Bu konu üzerinde dururken çoğunlukla esas vurgu dine yapılan ilaveler üzerinde olsa da bir başka önemli nokta ise Kuran’da önem verilen ancak zaman içinde pek de vurgulanmayan, hatta neredeyse önemsiz ilan edilen emirlerdir. (daha&helliip;)

Peygamberlerdeki Örneklik…

  Peygamberler ÖRNEK olması için insanlara İYİ ÖRNEKl’ik göstermeleri için gönderilmişlerdir. Bizler insanların ve rivayetlerin anlattığı Peygamberlere değil Kuranın bize anlattığı peygamber örneklerini EMSAL almamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir düşünün (sırf rüyasında oğlunu keserken gördü diye gerçek hayatta oğlunu kesmeye götüren bir ÖRNEK peygamber olabilirmi? Her rüya görenin rüya ile amel etmesi ne kadar doğrudur sizce? Yine düşünün ki Allah (daha&helliip;)