Kıyamet Alametleri

 

Miladi takvimin son gününe eriştiğimiz bu günde yazılı ve sözlü Basında bir yılın muhasebesi yapılır.

Bende sizi geçtiğimiz bir yılın muhasebesini özellikle, “kıyamet alametleri” üzerinden muhasebe yapmaya devet etmek istiyorum.

Kıyamet alametleri arasında ahir zamanda önce deccalın ortaya çıkması zikredilir.

Sizi  Dinimizde deccal ve deccaliyete yüklenilen mana nedir/nasıldır? diye araştırmaya davet etmek istiyorum. Araştırdığımda Kur’anda geçmeyen “deccal” kelimesi bize İsrailiyat kaynaklarından geçmiştir. Ancak şöyle bir hadis nakledilir deccal hakkında, hadisi tam olarak aktaramayabilirim, aklımda kalan kısmıyla aktarmaya gayret göstereceğim.
“Nebi-Elçimiz ve Hz Ömer namı duyulmuş  küçük  bir çocuğun yanına gidip, çocukla konuşmaya başlarlar ve hz ömer Çocuğa şimdi aklımdan geçirdiğimi söyle deyince çocuk Duhan suresi derken Elçimiz” dur ” Haydi kaç  Ömer  burayı şeytanlar bastı” demiş.

Nakledilen hadisten yola çıkarak, bu  çocuğa “deccal” denmiş. Bu hadise göre, “Deccal”, İnsanın zihninden geçenleri okumaya çalışan kişilermi  oluyor?

Günümüzde de “Şeyhler”  müridlerin aklından geçenleri okuduklarını iddia ediyorlar. O zaman bu hadisten yola çıkarak “Şeyhlerin”  konumu nedir?

Anladığım kadarıyla ise “Deccaliyet” ise daha geniş kapsamlı olarak bulaşıcı bir hastalık gibi genele yayılarak böyle kişilerin arması mıdır?

Yine, “Günümüz”de modern bir kisveye  büründürülerek Kuantum mekaniği adı altında piyasalarda satılan Kuantum düşünce teknikleri, Evrensel zekayla uyum içinde yaşama teknikleri, Kuantum Kur’an vs gibi yazılı basınlardan da anladığım kadarıyla bu tür teknikler insanların zihinlerinin okunmasının çok ötesine geçirip,   Bizi kuantum beyinle, Haşa Allah`ın hafızasıyla yani Kuantum Frekans alanlarıyla birleşip bütünleşmeye davet ediyorlar.

“Olumlama felsefeleriyle” İYİ DÜŞÜN İYİ OLSUN, SENDE HAKLISIN SENDE…Bu tür bakış   AÇIlarıyla, PAZARLANAN TEK YÖNLÜ EĞİTİCİ bir program olan hatta  KİŞİLERİ POZİTİF FREKANS ALANLARIYLA UYUM İÇİNDE OLMAYA YÖNLENDİREN BİR PROGRAM. Evrensel zekayla birleşip bütünleşmek kemdi benliğini bu frekans alanın da eritmek-Yok olmak Tıpkı hiççilik felsefesi gibi Yada enel hak.. O ZAMAN Bu tür felsefelerle  “Allahın zihnini”/ LEVHİ MAHFUZU okumaya çalışanlara ne demeli? Onlar hangi katagoriye girerler?

Ayrıca Kehanet ve öngürede deccaliyet kapsamına girer mi?

Anladığım kadarıyla, “Kehanet”,  Gelecekte henüz olmamış / yaşanmamış bir olayı kesin olacakmış / yanaşacakmış  gibi aktarmaya deniyor. Nostradamus, Baba Vanga veya Maya kehanetleri vs buna örnek verilebilir. Maya kehanetlerinin doğurduğu sonuçları hepimiz gördük. İnsanlar bir kehanetin peşinden sürüklenerek nasıl sürü güdüsü oluşturularak hatta tek bir elden yönlendirilebildirler.

Ayrıca, Öngörü kehanet midir?

Bence “Öngörü” eldeki verilere bakarak sentez çıkarma ve tedbir üretme yönelme  işidir.

Bu sebeple Öngörü de kehanet kapsamına giremi? Öngörü, kehanet midir?

Deccalın ortaya çıkacağını en çok savunan hangi grup / zümre veya guruplar / zümrelerdir?

Rabbim bizi sürekli sorgulamaya davet ediyor. İşlemeyen akla pisliği boca edeceğini söylüyor.

Rabbim bizi sırat-ı Müstakimden Ayırmasın


About the Author
Author

MuruvvetCaliskan

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website