About the Author
Author

st3792

Neden “Sadece Kuran”? (Dördüncü ve son bölüm)

IV. Sonsöz Hadise, siyere, sahabe biyografilerine, eski zaman ulemasının görüşlerine ayrılan mesai Kuran’ı anlamaya ayrılsaydı bugün çok daha aydınlık günlerde olurduk. Sünneti bile en yakın iki kaynaktan, yani Medine Sözleşmesi ve Medine Şehir Devleti Başkanı’nın diplomatik yazışmalarından araştırmamış, kim olduğu belirsiz adamların iddialarının peşinden gitmişiz. Peşinden gidilen gerçekten Sünnet olsa yine iyi! Sünnet diye ağızlara, kalemlere dolanan şey; sonsuz hayatımıza (daha&helliip;)

Neden “Sadece Kuran” (Üçüncü Bölüm)

Hikmet (bilgelik) Hikmet peygamberlere özgü değildir. Kuran’dan anladığımız şudur ki, hikmet Allah’tan Kuran aracılığıyla gelir (17:39, 33:34, 36:2, 43:4, 43:63, 54:5). Hikmet Kitap’ın içindedir, başka yerde değil. Bu, Kuran’dan gelen bir biliş, bir hüküm çıkarma kabiliyetidir. Okuyup çalıştığımız zaman edindiğimiz reçetedir. Sözgelimi bu yazıda atıfta bulunduğum ayetler üzerinden yaptığım hüküm çıkarma işi hikmettir. Kuran’da birebir “sadece Kuran’ı izleyin, hadise, sünnete, (daha&helliip;)

Neden “Sadece Kuran”? (İkinci Bölüm)

Allah’a ve Peygamberine itaat “Allah ve Peygamberine itaat”, Allah’ın Peygamberi üzerinden ilettiği sözüne itaat demektir. 9:1-3 ayetlerinde “Allah ve resulünden… ültimatomdur” ifadesi bunu doğrular. Yoksa Allah ve Resul bu ültimatomu beraberce hazırlamış veya Allah Resul’e danışmış değildir (bkz.12:40, 18:26, 21:27). Aynı şekilde 33:36 ayeti de Allah ve resulünün ortaklaşa hüküm verdikleri anlamına gelmez. 24:48, 8:20 ve 4:12-13’ü inceleyin. 72:23 ayeti (daha&helliip;)

Neden “Sadece Kuran”? (Birinci bölüm)

Okuma kılavuzu: Yazının tamamı http://www.scribd.com/st3792 adresinden indirilebilir. Bu yazı önyargı ile okunacak bir yazı değil. Hiç bir düşünce kalıbına, kampına, siyasi akıma bağlanmayan, unvansız, dini eğitim almamış biri tarafından, herkes okusun diye kısa yazıldı. Bu yazı yeni bilgi içermez, gün gibi ortada olanın beyanından ibaret. Ancak gün gibi ortada olanın fark edilmesi çoğu zaman çaba gerektirir. İlk bölüm sadece Kuran’ın izlenmesi (daha&helliip;)