Peygamber Dönemindeki Münafıklar ve Hadisler…

  `Sahabe’ kelimesi İslam literatüründe ünlü hadisçi Buhari tarafından, Peygamberimiz’le hiç konuşmasa bile -uzaktan dahi olsa- Müslüman olarak Peygamberimiz’i gören herkes için kullanılır. İslam literatüründe ve İslam tarihi eserlerinde Sahabelerin yaptıkları ve naklettiklerinin çok büyük yer tuttuğunu görürüz. Yine bir hadise göre Peygamberimiz’in Sababelerin her birinin yıldızlar gibi olduğunu, onların takip edilmesi gerektiğini söylediği nakledilir. Oysa Kuran’ı incelediğimizde Peygamber’i her (daha&helliip;)

Evrenin Çekim Gücü

  Günümüzde evrenin çekim gücü, evrendeki yerimiz, evrenin bize etkisi ve bizim ona olan etkimiz konusunda birçok kitap yazılmakta, bu konu birçok tartışma programına konu olmakta ve üzerine birçok kişi uzun saatler boyunca kafa yormaktadır. Dini açıdan Allah’a yakınlık duymayanlar bu evrene gelmelerinin altında farklı bir neden arayarak bu dünyaya geldim o zaman bu evrenin bana etkisi olduğu kadar benim (daha&helliip;)

Kuran Müslümanlığı Sapıklık mı?

“Kuran Müslümanı” tabiri, yeni bir dini akım, hizip, tarikat ya da mezhep değildir; Allah’ın Kuran’da tarif ettiği gerçek Müslüman anlamına gelmektedir. Kuran Müslümanı, takısız “Müslüman”dır, Peygamberlerimizin Müslümanlığıdır. Din adamlarının görüşlerine, hurafelere, hadislere değil, sadece Kuran’a uyar; tıpkı Hz. Muhammed’in de sadece Kuran’a uyduğu gibi:   Onlara şunu söyle: “Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem ben! Size ben bir (daha&helliip;)

Bu Eski Kitaptan Ne Öğreneceğim?

Bu soru bana sevdiğim bir arkadaşımın annesi tarafından yöneltildiğinde, ona bir arkadaşa yanıt verir gibi yanıtlayamamıştım. İnsanların yaşı ve hayat tecrübeleri ne miktarda olursa olsun, inkâr için inatla sebep arama hastalığının tek tedavisi var, önyargıları bir kenara bırakmak. Siz de arkadaş çevresinde, inanan birisine “600 senesinin kitabı, artık aradan kaç yıl geçti, ben bu kitaptan, yahudileri anlatan sayfalarca kesitlerden ne (daha&helliip;)

Fatiha Suresi ve Besmele…

Fâtiha Suresi 1. Rahman ve Rahim ALLAH’ın ismiyle. 2. Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH’adır. 3. Rahman, Rahim (Merhametli), 4. Yargı (Din) Gününün sahibi. 5. Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz. 6. Bizi doğru yola ilet. 7. Gazaba uğrayanların ve sapmışların değil; kendilerine iyilikte bulunduğun kimselerin yoluna…   Kuran’ın birinci suresi olan Fatiha Suresi’ni Kuran’ın bütünü ve Kuran boyunca sıkça tekrarlanan (daha&helliip;)

Rabbinden Sana Vahyedilene Uy.

  Değerli din kardeşlerim. Vakit geçiyor, emaneti teslim edeceğimiz o an, belki de çok yakın. Gelin hurafeden, batıldan uzak, elimizde Kur’an onu anlamaya çalışalım ki, kurtuluşa erebilelim. Allah elçisine bakın ne diyor.   Tur 48: Artık, Rabbinin hükmüne sabret; çünkü gerçekten sen, gözlerimizin önündesin. Ve her kalkışında Rabbini hamd ile tesbih et.   Ahzap 2: Rabbinden sana vahyedilene uy! Allah, (daha&helliip;)

Mümin Zorluklarla Karşılaştığında…

  Hayat herkesin karşısına türlü türlü sıkıntılar çıkartıyor. Mutlaka canımızı sıkan, bizi üzen şeyler yaşıyoruz hepimiz. Zorluklar da hayatın ayrılmaz bir parçası. Bu kural inananlar için de inkâr edenler için de, dini yaşamaya gayret edenler için de, inanıyorum deyip bırakanlar için de geçerlidir. Allah Kuran’da açıkça belirtmektedir ki müminler için ahirette ancak güzellikler vardır ancak bu dünyadaki güzellikler de zorluklar (daha&helliip;)

Müslümanlar ve Sanat

  Müslüman toplumların bugünkü duruşlarına baktığımızda sanatın her dalına son derece mesafeli bir tavır çarpıyor gözümüze. Yıllardır sanatçı yetiştirmeyi bir yana bırakın bunun iyi bir fikir olabileceğini bile düşünmemiş Müslümanlar. Kuran’da müzik dâhil sanat dallarından herhangi birinin yasaklanması kesinlikle söz konusu değil. Ama gelenekler, kültürel şartlanmalar sonucu Müslümanlar sanatın İslam ile bağdaşmayacağını düşünmüş sanattan uzaklaşmışlar. Onların tamamıyla bomboş bıraktıkları alana (daha&helliip;)