Kuran Müslümanlığı Sapıklık mı?

“Kuran Müslümanı” tabiri, yeni bir dini akım, hizip, tarikat ya da mezhep değildir; Allah’ın Kuran’da tarif ettiği gerçek Müslüman anlamına gelmektedir. Kuran Müslümanı, takısız “Müslüman”dır, Peygamberlerimizin Müslümanlığıdır. Din adamlarının görüşlerine, hurafelere, hadislere değil, sadece Kuran’a uyar; tıpkı Hz. Muhammed’in de sadece Kuran’a uyduğu gibi:

 

Onlara şunu söyle: “Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem ben! Size ben bir meleğim de demiyorum. Yalnız bana vahyedilene uyarım ben!” Sor onlara: “Körle gören bir olur mu? Hâlâ düşünmüyor musunuz?
En’am 50

Onlara bir ayet getirmediğinde, “Onu da şurdan burdan derleseydin ya,” diye konuşurlar. De ki: “Ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyuyorum. Bu, Rabbinizden gelen gönül gözleridir, doğruya kılavuzdur, iman eden bir toplum için rahmettir.”
A’raf 203 (Ayrıca Bkz. Yunus 15)

 

Peygamber kendi yolunu sadece Kuran’a uymak olarak tanımlar; sözde Peygamber yolcularıysa, Kuran’ın yetmediğini söyleyerek Kuran’ın yanına bin çeşit kitabı daha dinin kaynağı yapmaya kalkarlar. Bir insanın kutsal kitabı Kuransa, Kuran tek dini kaynağın kendisi olduğunu ve kendisinden sorumlu tutulacağımızı söylüyorsa, bu durumda bizim “Bu hüküm Kuran’da var mı, yok mu” diye sormamızın nesi yanlış? “Biz Kuran’ı anlayamayız, ancak din alimleri bilir, tabiatıyla hadislere de bakmalıyız” diyenler mi Kuran’a uygun hareket etmektedir; yoksa dinini Allah’ın apaçık kitabından öğrenmeye çalışanlar mı?

Hadisin Kuran’a ihtiyacından daha fazla, Kuran’ın hadise ihtiyacı olduğu da yeni söylemler arasında.  Saygıdeğer! din alimlerimiz söylemiş bunu! Oysa Kuran kendi kendisini ayrıntılı bir şekilde açıkladığını, ne eksik ne fazla olduğunu ve tamamlandığını söyler:

 

Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. En iyi işiten, en iyi bilendir O.
En’am 115

Biz bu Kitap’ta, herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık.
En’am 38

Biz ayetleri, gerçeği apaçık bilmek isteyenler için iyiden iyiye açıklamışızdır.
Bakara 118

İyice araştırıp kavrayan bir topluluk için ayetleri biz tam bir biçimde ayrıntılı kıldık.
En’am 98

Allah size Kitap’ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma.
En’am 114

Bu Kur’an, Allah’ın berisinden birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. O, kendinden öncekinin tasdiki ve Kitap’ın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Âlemlerin Rabbi’ndendir o.
Yunus 37

Bu Kur’an, uydurulacak bir hadis değildir; aksine o, önündekini tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır.
Yusuf 111

 

Yukarıda verdiğim ayetlerden, dinin tümünün ayrıntılı bir şekilde Kuran’da olduğunu ve Kuran’ın hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını görüyoruz. Kuran’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoksa, bizim de, Kuran’dan başka bir dini kitaba ya da dini bir kişilik olduğu iddia edilen birilerine ihtiyacımız yoktur. Kuran kendisi dışında uyacağımız bir adres vermemektedir.

Dileğimiz; Kuran Müslümanlarını sapık ilan eden zihniyetin, Kuran’a bağlanmaları ve Kuran Müslümanlarının İslam’a zararı dokunacak son kişiler olduklarını anlamalarıdır.

 


About the Author
Author

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website