Kimler öğüt alabilir ve Müslüman ancak kimleri uyarabilir?

O halde, benim tehdidimden korkanlara sadece Kur`an`la öğüt ver. (Kaf 45)

Eğer hatırlatmak yarar sağlarsa hatırlat/öğüt ver!(Ala 9)

Hatırlat/öğüt ver; çünkü hatırlatıp öğüt vermek müminlere yarar sağlar. (Zariyat 55)

Sen sadece, ondan korkanları uyaransın. (Naziat 45)

Kulları içinden ancak bilginler, Allah`tan korkar. Şüphesiz Allâh dâimâ üstündür, çok bağışlayandır. (Fatır 28)

Sen ancak o zikire/Kur`an`a uyan ve görmediği halde Rahman`dan korkan kimseyi uyarırsın. Böylesini, bir bağışlanma ve seçkin bir ödülle müjdele! (Yasin 11)

Sen ancak Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Arınıp temizlenen, kendi benliği için arınıp temizlenir. Dönüş Allah`adır. (Fatır 18)

Sen, ölülere işittiremezsin. Eğer dönüp giderlerse, sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.
Ve sen, düştükleri sapıklıktan körleri de çıkaramazsın. Teslim olmuş kişiler halinde ayetlerimize inananlardan başkasına sesini duyuramazsın. (Neml 80-81)

Kuran`ı insanlara anlatma gayreti içinde olanların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de budur. Bu konuda bizler yukarıdaki ayetleri göz önünde bulundurarak Kuran`ı insanlara anlatmalıyız. Eğer ki öğüt almayacak kişiye sürekli anlatıp onla meşgul olursak ve öğüt alacak kişiye de gerekli zamanı ayırmaz ona vereceğimiz gayreti öğüt almayacak kişiye verirsek elbetteki bu davranış Allah`ın hoş karşılamayacağı bir davranış olur. Bu hataya Hz Muhammed`in de düşmesi ve Kuran`da bu duruma yer verilmesi bizim için bir ibrettir.

Yüzünü ekşitti ve öteye döndü;
Yanına kör adam geldi diye.
Nereden bilirsin, belki de o arınıp temizlenecek.
Belki de düşünüp taşınacak da öğüt kendisine yarayacak.
O, kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görene gelince,
Ki sen ona yöneliyorsun;
Sana ne onun arınmasından!
O, koşarak sana gelen var ya;
Odur içine ürperti düşen.
Sen ona aldırmazlık ediyorsun.

Abese Suresi 1-10 ayetler

Bir konuya hadisten, tefsirden ya da ilmihal gibi kaynaklardan yaklaşılmamalı ve insanlara bunlarla cevap verilmemelidir. Müslüman sadece Kuran`dan insanlara anlatmalı ve Kuran`daki gerçekleri insanlardan kesinlikle saklamamalıdır:

Kâfirlere boyun eğme ve bu Kur`ân ile onlara karşı büyük cihâd et. ( Furkan 52)

Onlardan bir zümre vardır, aslında Kitap`tan olmayan birşeyi siz Kitap`tan sanasınız diye, dillerini Kitap`la eğip bükerler. O, Allah katında olmadığı halde, “Bu, Allah katındandır. ” derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler. (Al-i İmran 78)

İndirdiğimiz açık delilleri ve hidâyeti biz Kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler (var ya), işte onlara hem Allâh la`net eder, hem bütün la`net edebilenler la`net eder. (Bakara 159)

Ayrıca insanlara Kuran`ı anlatan insanların bilmedikleri konuda hüküm vermemelerini ve o konu hakkında zan yapılmaması gerektiğini yine Kuran bize haber vermektedir:

(Allah), Allah`a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. (Araf 33)

Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiç bir şeyi sağlayamaz. Şüphesiz Allah, onların işlemekte olduklarını bilendir. (Yunus 36)

Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır. (İsra 36)

Ey insanlar!Yeryüzündeki nimetlerden temiz ve helal olmak şartıyla yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size açık bir düşmandır.
O Size yalnızca kötülüğü çirkin–hayasızlığı ve Allaha karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. (Bakara 168-169)

Gayret bizden, başarı Allah`tandır…

Yazar : Gökhan ÖNKOL

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website