Müslüman’a Haram Et Sadece Domuz Eti mi?

İnsanların duydukları üzerinden dini yaşama olayına bir örnek de dindeki haramlar konusunda. Çoğu inançlı insan, Kur’anda haram olduğu geçtiği için domuz etinden kati surette uzak duruyor hatta duyduğunda içi kalkanlar oluyor. En popüler haram o olsa gerek herkesin ağzında sadece domuz eti. Onu yemeyince tamamdır yani, başka harama girmedik, rahatız gibi bir vicdan rahatlığı almış başını gidiyor. Domuz etinin tek başına ele alınıp sanki tek büyük harammış gibi algılanıp diğerlerinin es geçilmesi bana çok garip geliyor. Çünkü, domuz etinin geçtiği her ayette aynı zamanda kan, leş ve Allah’tan başkası adına kesilen herşey de geçiyor:

“Allah sizi leşi, kanı, domuz etini, Allah’tan başkası adına kesileni haram kılmıştır.” Bakara-173

“Şunlar size haram kılınmıştır: Boğazlanmayarak ölmüş hayvan eti, kan, domuz eti, üzerine Allah’tan başkasının adı anılmış, boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, süsülmüş, canı üzerindeyken yetişip kestikleriniz müstesna olmak üzere canava tarafından yırtılmış ve dikili adak taşları üzerinde boğazlanmış hayvanlar ve bir de fal oklarıyla kısmet paylaşmanız…..” Maide-3

“De ki: Bana vahyolunandan içinde, bu haram dediklerinizi yiyecek birine yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Yalnız şunlardan biri olursa başka: leş, akıtılmış kan, domuz eti-ki o bir pisliktir-Allah’tan başkası adına boğazlanmış bir murdar…” En’am-145

“O size ancak şunları haram kılmıştır: Ölü hayvan/leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen hayvan…..” Nahl-115

Görüldüğü gibi domuz etinin geçtiği her yerde diğerleri de aynı sıklıkta geçiyor, yani hepsi aynı derecede önemli. Nedense kan-leş-Allah’tan başkası adına kesilen hayvan etinin de haram oldupğu gerçeği domuz kadar dillendirilip dikkate alınmıyor ki; burda daha büyük bi tehlike var. Domuz zaten adı üzerinde tek bir hayvan türü, ne olduğu belli, istenilse kolayca uzak durulabilir. Ama örneğin, Allah’tan başkası adına kesilen hayvan yediğimiz bir çok et türünü kapsayabilir, daha şüpheci olmayı gerektirir ve aslında girilmesi daha olası bir günah gibidir benim için. Ama nedense, günlük hayatımızda bunu, yediğimiz etin domuz eti olup olmadığını sorguladığımız kadar sorgulamayız.

Örneğin yurt dışına çıkan inançlı biri domuz eti yiyip yemeyeceğini muhakkak sorgular ve çoğunlukla kırmızı et yerine tavuk eti yiyip kendini rahatlatır, tehlike bitti mi şimdi? Onun kesim şekli, Allah’ın adına kesilmiş olması da domuz etiyle aynı derecede sorgulanması gereken bir şey değil midir? Kaldı ki bir çok tesiste de hayvanlar boğazlanarak öldürülmeyebiliyor, başka şekillerde canları alınıp kesiliyor, kanı akıtılmıyor. Bu da hem leş hem kan günahlarını barındıracak bir durum olarak çıkabiliyor insanın karşısına. Hepsini ince ince düşünmek gerekiyor.

Kısacası, haramlar konusunda ayetlerde geçen her durum eşit derecede haramdır, önemlidir ve bu konularda eşit derecede sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluk da bu konuda hassas olup nerden ne yediğimize, hangi yerden alışveriş yaptığımıza dikkat etmektir.


About the Author
Author

zeynep t.

Leave a reply

Name (required)

Website