KURTAR BİZİ MEHDİ !

Benim adım da Mehdi olduğu için Mehdiyet konusuyla fazlaca ilgilendim. Babama, bana bu ismi niye koydunuz diye sorduğumda aldığım cevap şuydu; biz bütün alemlerin beklediği mehdinin sen olmasını istedik de ondan. Babam klasik gelenekçi islam anlayışla büyümüş ve o görüşü savunan bir insandı. Ehli sünnete göre kıyamete yakın zamanda dünyaya gelecek olan mehdi dünyanın hakimiyetini ele geçirecek, H.z. İsa ile buluşup, deccal denilen varlıkla savaşacak. Kıyametten evvel dünyaya hakim olacak, yönetecek. Mehdi, ehlisünnetin kıyamet alametleriyle ilgili hadislerinde en önemli şahsiyetidir. Mehdilik ve mehdinin kendisiyle ilgili (boyu,posu,doğduğu yer.müritleri) binlerce hadis bulunmaktadır. Ülkemizde ve diğer müslüman bütün ülkelerde kendini mehdi sanan ve müritlerine bunu aşılayanlar kendilerine göre hadisleri seçmekteler. İslam alimlerinin çoğu kendini mehdi zannetmiştir, tarikat liderlerinin tamamına yakını kendi söylemese de (hadislere göre mehdi, ben mehdiyim demez) mehdi olduğunu zanneder ve müridlerine bunu dolaylı yolla anlatır. Cemmatlerde müridler, liderlerini mehdi kabul ettiği için onun hiçbir hareketini tartışamazlar, görüşünü eleştiremezler. Mehdilik cemaatlerin içinde birleştirici bir güç olmuştur. Mehdi zannedilen kimseye karşı çıkılamamıştır. Herdevirde mehdi beklenmiş, bundan dolayı insanlar kurtuluşu geleceğini zannettikleri mehdiden beklemişlerdir.

Gelenekçilerin bekledikleri mehdi, bütün Kuran`da tek bir ayette bile geçmemiştir. Allah, bu kadar önemli olsa ondan bir tek ayette bile bahsetmez miydi. Ben mehdi beklentisindeki herkese ve cemaat liderlerini mehdi sananlara sesleniyorum; hayatınızda Kuran`a yer verin, saçma sapan hadislerle dininizi karartmayın, sizi sömürmelerine izin vermeyin.

Yazar : Mehdi Tarım

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website