Kur’an’da Başörtü Var mı ?

Kur’an’da Başörtü Var mı ?

En çok konuşulan/tartışılan ayetlerin bir tanesi de 24:31 (Nur/Işık Suresi 31.ayet) ayetidir. O ayette geçen “hamr” kelimesini geleneksel çeviriler “başörtü” olarak çeviriyorlar. İlk başta geleneksel çeviriyi verelim:

24:31-Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zinet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut Müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey Mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz! (Diyanet Meali)

Yukarıdaki çeviri bir geleneksel çeviridir. Meal yazarların çoğu aynı çevirmektedir. Kur’an meali yapanların çok azı “örtü” diye çeviriyorlar.

Râgıb el-İsfahânî’nin kitabı olan el-Müfredât fî ġarîbi’l-Ḳurʾân “hamr” kelimesini “örtü” olarak çevirmektedir. (Râgıb el-İsfahânî Müfredat Sayfa 362)

Hatta Râgıb el-İsfahânî “hamr” kelimesi geçen bir hadisten örnek veriyor ve “örtü” olarak çeviriyor. Hadis; “Kapların ağızlarını örtün, dağarcık (ve tulukların) ağzını bağlayın” (Buhârî, Eşribe, Bab 22, Bed´u´l-Halk: 11, 14, İsti´zân: 49, 50; Muslim, Eşribe: 96-99)

Yukarıdaki hadiste geçen “örtü” kelimesinin Arapçası “hamr” olarak geçiyor. 24:31 ayetinde de “hamr” olarak geçiyor.

Hans Wehr’in Arapça-İngilizce sözlükte “hamr“ kelimesi “örtmek” olan “cover” kelimesi kullanılıyor. (Hans Wehr 4th ed., page 302)

İngiliz dilbilimci olan Francis Joseph Steingass yazdığı Arapça-İngilizce sözlüğünde “hamr” kelimesini “cover” olarak yani “örtü” olarak çeviriyor. (Steingass, page 340)

John Penrice yazdığı olan Dict. and Glos of Quran kitabında “hamr” kelimesini “örtü/cover” olarak çeviriyor. (Dict. and Glos of Quran by Penrice, page 45)

Malik Ghulam Farid’in yazdığı olan Dict. of Quran kitabında “hamr” kelimesini “örtü/cover” olarak çeviriyor. (Dict. of Quran by M.G. Farid, page 250)

Yukarıda birçok sözlükten kaynak vererek “hamr” kelimesinin “örtü” olduğunu gösterdim. Geleneksel çeviriler Sünni-Hadis öğretilerin etkisinde kaldığı için 24:31 ayetinde geçen “hamr” kelimesini tahrif ediyorlar. Kur’an’da başörtüsü yoktur. Örtü vardır. Ayette geçen ifade olan “ceyb” ifadesi de “göğüs” anlamına gelir.( Hans Wehr 4th ed., page 177).Yani “vel yadribne bi humurihinne ala cuyubihinne” ifadesinin Türkçe karşılığı “örtülerini göğüslerinin üzerine örtsünler.”


About the Author
Author

Kuran Mumini

Leave a reply

Name (required)

Website