KEBİR—EKBER

Allah gönlümüze ışık tutsun.

Onun kitabın yanlış anlamaktan bizleri korusun.

Kebir Ekber
Kebir: Büyük
Ekber: En büyük

Bardak——-büyük bardak——-en büyük bardak
Kardeş——-büyük kardeş——–en büyük kardeş
Dağ———–büyük dağ————en büyük dağ
İlah———–ulu ilah———–en ulu ilah? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Ekber kıyaslama sıfatıdır. Daha büyük, en büyük anlamındadır.
Şimdi, Allah ile kıyaslanacak başka ilah var mı?
Allah kendisini kebir gören bir varlıktan bahseder. Kibirlendi, büyüklendi der. O varlık bir çok ayette dikkat çekilen, apaçık düşman olan şeytan. Şeytan ben de öğüt verenim deyip ilahlık iddiasında bulundu. Ama Allah’tan da korktuğu için Allah’ı ekber olarak gördü. Şirk dünyasının kalbinde gizli ilah şeytandır. Şeytan’da bu sloganı benimsetmiştir onlara.

Nitekim KUR’AN-I KERİM’deki şu ayetlere dikkatinizi çekerim.

NİSA suresi 34. ayet

Allah çok yücedir, büyüktür

RA`D suresi 9. ayet

Gaybı da görünen âlemi de bilendir/Âlim`dir O… Kebîr, büyük O`dur; Müteâl, yüce O`dur.

İSRÂ suresi 43. ayet

O hep tespih edilen, onların söylediklerinden çok uzak ve çok yüksek; hem de ölçüye sığmayacak kadar yüksek

HAC suresi 62. ayet

Muhakkak ki, Allah Aliyy`dir, Kebîr`dir.

LOKMAN suresi 30. ayet

Bu böyledir; çünkü Allah, Hakk`ın ta kendisidir. O`nun berisinde yalvarıp yakardıkları ise bâtıldır. Ve Allah Aliyy`dir, Kebîr`dir.

SEBE` suresi 23. ayet

O`dur Aliyy, O`dur Kebîr. ”

MÜ`MİN suresi 12. ayet

Artık hüküm o yüce, o büyük olan Allah`ın…

EVET ALLAH YÜCEDİR EN YÜCE DEĞİL
EVET ALLAH BÜYÜKTÜR EN BÜYÜK DEĞİL.
EVET ALLAH ULUDUR EN ULU DEĞİL.

En büyük demek başka büyükler var demektir. Oysa Allah’tan başka büyük yok.
Kur’an-kerim’de kıyas yapılan yerlerde ekber kelimesini kullanır Allah.

NAHL suresi 41. ayet

Âhiretin ödülü mutlaka daha büyüktür

İSRÂ suresi 21. ayet

Ama âhiret, dereceler bakımından elbette daha büyük, lütuflandırma bakımından daha yücedir.

Ben şimdi bu noktaya iman ettikten sonra Namaza dururken Allahuekber demiyorum. Allah en büyüktür demiyorum. Allah büyüktür diyorum, Ya Rahman diyorum, Ya Rabbiy diyorum.
Hani Allah ne diyor

İSRÂ suresi 110. ayet

De ki: “İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül Hüsna O`nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut. ”

Kıymetli kardeşlerim siz de Rabbinizin huzurunda durduğunuz zaman Sen en büyüksün (Allahuekber) diyemeyeceksiniz Yarabbi büyük olan ulu olan yüce olan sadece sensin sen diyeceksiniz.

Yazar : SERDAR KARADEDE

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (13)
Leave a reply

Name (required)

Website