”Allah’ın Haram Kıldığı Hayvanlar” Nelerdir?


Bu Makalemizde
Dinin tek kaynağı olan
Kur’an’ı Kerim deki Haram hayvan
yiyeceklerin neler olduğunu,
bunun dışındakilerin haram olmadığını göstermeye çalışacağız.

Allah Kur’an’da bize neleri haram kılmış inceleyelim;

Ey inananlar, akitleri yerine getirin. Size okunacak olanların dışında kalan hayvanlar sizin için helâl kılındı. Yalnız ihrâmda iken avı helâl saymamak şartiyle. Allâh, istediği hükmü verir.
5/1

İşte öyle. Kim Allâh’ın yasaklarına saygı gösterirse, o , Rabbinin yanında kendisi için iyidir. Size okunanlar dışındaki hayvanlar sizin için helâl kılınmıştır. Artık o pis putlardan ve yalan sözden kaçının.
22/30

Buradan şunu anlamaktayız. Sayılanlar dışında başka haram yok.
Bunun aksini idda edenler bizim görüşümüze değil Allah’ın emirlerine muhalefet etmektedirler.

De ki: Bana vahyolunanda, yiyen kimse için harâm edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş, yahut akıtılmış kan, yahut domuz eti -ki pistir- ya da Alah’tan başkası adına boğazlanmış bir fısk olursa başka (bunlar harâmdır).
6/145

O, size; leşi, kanı, domuz etini, Allah’tan başkası adına kesileni haram kılmıştır.
2/173

Yukarıdaki ayetelere 6/145 – 2/173 göre Allah, elçisine şunu söyletmektedir; bu sayılanlardan başka haram bulamadığını, Allah’ın bu sayılanlar haricinde haram bildirmediğini anlatması istenmektedir.

Şimdi aşşağıdaki ayete 5/3 e bakalım.
Burada ince detayına kadar açıklanmış, haram kılınmış olanlar bildirilmektedir.
Eğer bunlar dışında bir haram hayvan olsaydı, Rabbimiz bunu bize mutlaka bildirmez miydi?

Şunlar size haram kılınmıştır: Boğazlanmayarak ölmüş hayvanın eti, kan, domuz eti, üzerine Allah’tan başkasının adı anılmış, boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, süsülmüş, canı üzerineyken yetişip kestikleriniz müstesna olmak üzere canavar tarafından yırtılmış ve dikili adak taşları üzerinde boğazlanmış hayvanlar ve bir de fal oklarıyla kısmet paylaşmanız… Bütün bunlar birer sapıştır. Küfre batmış olanlar bugün dininizden ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun! Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı/Allah’a teslim olmayı seçtim. Şu da var ki, her kim ciddi bir açlıkla yüz yüze gelir de günaha kaçmak maksadı olmaksızın onlardan yemek zorunda kalırsa, elbette Allah Gafûr ve Rahîm’dir.
5/3

O, size ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen(hayvanlar)ı harâm kıldı. Kim mecbur kalırsa başkasının hakına girmeden, sınırı da aşmadan yiyebilir. Şüphesiz Allâh, bağışlayan, esirgeyendir.
16/115

Yukarıda verilen örnekler açık ve nettir. Allah bunları açık açık bildirdiği halde dolaylı olarak atalarından aldıkları uydurma bilgilerle haram ve helaller türetenler Din gününde Allah’a nasıl hesap verecekler.

Sayılan haramlar dışında haram türetenler aşşağıdaki ayetlerle muhatapdırlar.

Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü “Şu helâldir, şu harâmdır,” demeyin, sonra Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah’a karşı yalan uyduranlar ise kurtuluşa eremezler/felaha kavuşamazlar.
16/116

De ki: “Gördünüz mü, Allâh’ın size rızık olarak indirdiği şeylerin bir kısmını harâm ve bir kısmını helâl yaptınız.” De ki: “Allâh mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah’a iftirâ mı ediyorsunuz?”
100/59

Evet bazı hayvanların eti hoşunuza gitmeyebilir yemeyebilirsiniz. Sizin sevmediğiniz yemediğiniz hayvanlar başka toplum ve kabilelerde lezzetli bir yiyecek türü olabilir. Bu din yalnız size inmedi. Bu din tüm evrene indirilmiştir. Rabbiniz olan Allah her şeyin ince detayını bilir ama siz bilemezsiniz.

Apaçık ayetleri görenler eğer hala vazgeçmiyorlarsa onların işi Rahman olan Allah’a kalmıştır. O gün zorlu bir gündür.

Mehmet Beyazgül


About the Author
Author

indirilen din

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website