Mastürbasyon Haram mıdır?

Kuran cinsellikle ilgili haramları açıklamıştır. Buna göre zina, homoseksüellik, lezbiyenlik yasaklanmıştır. Mastürbasyon ise Kuran tarafından yasaklanmaz. Ne yazık ki bazı hadislerle Peygamberimizin mastürbasyonu yasakladığı iddia edilmiştir. Oysa Peygamberimiz Kuran’ın mükemmel bir uygulayıcısı olarak sadece Kuran’la hüküm verirdi. Aksini iddia etmek Peygamberimize iftira atmaktır. (Bakınız: Hadisler Dinin Kaynağı Olabilir mi?)

Kuran’da yer alan önemli bir ayet bu tür birçok soru için cevap niteliği taşır:

Ey iman sahipleri! Size açıklandığında  hoşunuza gitmeyecek şeylerle ilgili soru sormayın. Kur’an indirilmekte iken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onları bağışlamıştır. vazgeçmiştir. Allah Bağışlayıdır, Yumuşak Davranandır. (5-Maide-101)

Görüldüğü gibi ayette Allah, Kuran inerken inananların sordukları soruların yine Kuran tarafından cevaplandığını belirtiyor. Ancak eğer bir konuda sorular sorulmamışsa ve o konuda bir hüküm belirtilmemişse, o konuda kişi tercih yapmada özgürdür, dini bir kısıtlama yoktur. O halde Kuran’da geçmeyen diğer konularda olduğu gibi mastürbasyon konusunda da alınacak tavır şudur: Eğer bu eylem Kuran tarafından açıkça yasaklanmamış ve Kuran’ın genel prensipleriyle çelişmiyorsa onu uygulayıp uygulamamak kişinin tasarrufundadır. Yani dileyen mastürbasyon yapar, dileyen yapmaz. Kişi bu eylemin fiziksel ve psikolojik etkilerini hesaplayıp kendi kararını belirlemelidir.

Bu noktada mastürbasyonun her mezhepte yasaklanmadığını da belirtelim. Hanbeli mezhebine ve Şurunbilali gibi bazı Hanefi alimlerine göre belli durumlarda mastürbasyon yapılabilir. Görüldüğü gibi mezhepler kendi aralarında -diğer birçok konuda olduğu gibi- mastürbasyon konusunda da zıt kararlar almışlardır.  (Bakınız: Kuran’a Göre Mezheplerin Dindeki Yeri Nedir?)

Sonuç olarak bir eylem, Kuran tarafından açıkça yasaklanmıyorsa, Kuran’ın genel prensiplerinden birisi ihlal edilmiyorsa, bazı kişiler bu eylemi saçma veya zararlı bulsa da yasaklanamaz. Baklavanın kilo yaptığı için zararlı olduğunu ve yenmemesi gerektiğini bir kişi düşünebileceği ama bunun üzerine “baklava dinen haramdır” diyemeyeceği gibi mastürbasyonun belli zararları olsa bile “dinen haramdır” denemez. Hüküm koyma yetkisi sadece Allah’a aittir. Mastürbasyon Kuran tarafından yasaklanmamıştır. Bu nedenle yapılmasında bir sakınca yoktur.

Konuyla ilgili bir video:


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website