Cimrilik…

“Eğer Rabbimin sonsuz Rahmet hazinelerine(1) sahip olsaydınız, infak korkusuyla(2), yine cimrilik(3) ederdiniz” de! Nankör insan(4) çok cimridir!
-İSRA 100-

-(1) Rahmet hazinesi yani ikramı, iyiliği, merhameti bol, sınırsız ve süresiz olan Allah’ın cömertliği…  Allah en cömerttir…

-(2) -İnfak korkusu yani infak: harcanma, tükenme/bitme korkusudur. Cimriliğin temeli infak korkusudur. Bu korku da bir şeytan vesvesesidir…

-(3) Cimrilik; şerdir, cimrilik tavsiye etmek kâfirliktir, cimrilikle biriktirilen mal azap olarak geri döner, eli boyuna bağlamak(Arapça deyim) gibidir…

-…İnsan cimriliğin kendisine yarar sağlayacağını zanneder ama aslında cimrilik insanın zararıdır…

…Nefsinin cimriliğinden korunanlar kurtuluşa erenlerdir…

…Cimrilik yoksula yedirmeyi teşvik etmemektir…

… Toplayıp kasada yığanın/depolayanın/biriktirenin sonu cehennemdir!

(4) Kur’an’da’ki, bu ayette olduğu gibi, “İnsan” kelimesi bazen tüm insanları içine almaz. Buradaki insan elini boynuna bağlayan münafıklardır. Münafık, infak kökünden gelir.

İnsan… Kendisine kötülük dokunduğunda feryattadır. Kendisine hayır ve nimet ulaşınca ondan başkalarının yararlanmasına engel olur/cimrileşir. Ancak namaz kılıp namazlarında yoksul ve yoksuna belirli bir hak tanıyanlar, ceza gününü doğrulayanlar, Rablerinin azabından korkanlar böyle değildir.
(MEARİC 20-27)

İşte bu ayetten yola çıkarak bu insanlara “nankör insanlar” diyebiliriz. Kendisine kötülük dokununca feryatta bu durumundan kurtulunca cimri… Böyle insanlar Rabbine karşı nankördür ve Allah’a sınırda kulluk ederler. Mearic Suresi’nde 22.ayetten sonra özellikleri sayılan kullar nankör olmayan, Nefislerindeki cimriliği meneden kullardır.

…Ve son olarak şunu da belirtmeliyiz ki: Dosdoğru namaz, cimrilikten alıkoyar…


About the Author
Author

akaber114

Leave a reply

Name (required)

Website