MİRAÇ VE PEGASUS

MİRAÇ VE PEGASUS

Elçiyi Pegasusa bindirmek!!

Önce Din’i adetleştirdik sonra adetlere Din diye sarıldık. Sonra onları kutsadık. Kandırıldık!!

İslam algımızda ne kadar anlamsız ve gereksiz hurafe varsa hepsini hayatımızdan çıkaralım da Vahyin asıl misyonu amacına ulaşsın.

Muhammed nebi’nin İsra suresi 1.ayette yaşadığı fiziki olmayan ama toplumumuzda sanki göklere çıkmış (göklere çıkarmak Allah’a yön tayin etmek mekan biçmektir). Burak adlı ata binmiş, geçersem yanarımlarla masallaştırılmış ve mübarek kutlamalarımız arasına sıkıştırılmış…

(Bunlar sadece bizim ülkemizde mi var? Kutlu doğumun uydurma olduğunu açıklayan yine bu uydurmaların baş hurafecisinin satranç düşmanı olduğunu düşününce..)

Mescidi Aksa olarak resmedilen ve Kudüs’te olduğu bilinen bu mescid, Muhammed nebi hayatta iken henüz inşaa edilmemiştir. Eğer fiziksel bir çıkış söz konusu ise böyle bir başlangıç mescidi henüz ortada yoktur. Ömer döneminde yapılan, Mescidi Aksa İsra suresinin ilk ayetinin yorumlamalarında da bu rivayet kültürü kullanılmış.

Muhammed Nebi’ye atfedilen miraç hadisenin Şaman kültüründe olması ve bu kültürel eklentinin İslam içine katılmış olması ayrı bir sorun. Burak adlı bineğin Antik Yunan da ki Pegasus (kanatlı at) olması. Her toplum birbirinden etkilenir ama kültürleri dini bir vecibe olarak yaşatmaya ve dayatmaya devam etmek, her an hayata müdahil olan Yaratıcıyı kulun belirlediği!! özel günlere hapsetmek!! Afyon olmayan dini, halkaları afyonlamak için kullanmaktır.

Miraç fiziki değil dikey bir olaydır. Elçi’nin iç dünyasında yaşadığı aydınlanmadır. İç dünyasının dışa yansımasıdır Miraç. Gökyüzüne değil iç dünyasının derinliklerine olan muazzam yolculuk..

Sidretül Münteha’dır yani bir mesele üzerinde aklın son sınırına/ufkuna kadar kafa yorma..”Akledin,Düşünün”diyen bir sistem..

İmanın konuştuğu, görmeden bağlanma, yüksek bir şuur halinin yansıması

”Yüceliğinde sınır olmayan O(Allah)ki kulunu geceleyin ,kendisine bazı alemetlerimizi göstermek için (Mekkedeki) Mescidi Haramdan, çevresini mübarek kıldığımız mescidi aksaya götürdü. Çünkü,gerçekten her şeyi işiten ,her şeyi gören O’dur.”

İkbal’in dediği gibi :Senin kandilin senin gönlündür, sen kendi kendine aydınlıksın

İçinde yak kandilini, yak ki Yaratıcın ile bağ kurasın..


About the Author
Author

FEDEN Diğer Yazılar: fedenbilmede.blogspot.com

Leave a reply

Name (required)

Website