Cinsel İlişkide Haramlar ve Helaller Nelerdir?

Cinsel İlişkide Haramlar ve Helaller Nelerdir?

Kuran’daki kadın-erkek ilişkisini anlatan önemli bir ayet yer almaktadır:

Bakara-223: Kadınlarınız ekim alanlarınızdır (tarlalarınızdır). Ekim alanlarınıza dilediğiniz şekilde yaklaşın.

Bu ayette bizim “ekim alanı” olarak çevirdiğimiz, birçok tercümede “tarla” manası verilen “hars” kelimesi, kadınların bir metaya benzetilmesi şeklinde eleştirilmekte ve yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. Oysa “tarla” olarak çevrilen “hars” kelimesi aşağı yukarı aynı anlamı verecek “bahçe” şeklinde çevrilip ayete “Kadınlar sizin bahçelerinizdir” anlamı verilse muhtemelen birçok kimse için sorun olmayacaktı. Bu yüzden Türkçede bazılarının kulağına hoş bir niteleme olarak gelmeyen “tarla” kelimesi yerine, aynı anlama gelen “ekim alanı” veya “ürün alma alanı” tanımlarının kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Nitekim “hars” kelimesinin fiil hali aşağıdaki ayette “tohum ekmek” anlamında kullanılmıştır:

Vakıa-63: Ektiğiniz (tohumu) gördünüz mü?


Öte yandan, tarihin birçok döneminde toprak kutsal kabul edilmiş ve bunun sonucunda “toprak ana” gibi tanımlamalarla nitelenmiştir. Özellikle tarımla uğraşanlar, toprağın/tarlaların yaşam kaynağı olduğuna sürekli tanıklık etmişler, toprağa saygı duymuşlar; toprağı bu özellikleriyle yaratan Yaratıcılarına şükretmişlerdir. Gerçekten de her birimizin var olması, ayette yapılan benzetmeye uygun bir şekilde, toprakta (tarlada, bahçede) bir bitkinin büyümesine benzemektedir. Aynı tohumun tarlaya bırakılıp yeşermesi gibi biz de babamızın annemize spermini bırakmasıyla oluşuruz. Hepimiz tohum-toprak-bitki sürecine benzer şekilde sperm-kadın-çocuk süreçlerinin bir sonucuyuz. Bu benzetme bu ilişki üzerine tefekkür ettiren çok güzel bir benzetmedir.


Bu ayet, eşlerin ilişkilerinden çocuk gibi bir ürünün ortaya çıkması gibi bir süreç üzerine tefekkür ettirmesinin yanında çok önemli başka fonksiyonlar da icra etmektedir. Birçok kimse, cinsel ilişki sırasında nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını merak etmektedir. Günümüzde dinle ilgili soruları cevaplayan sitelere bakarsak, bu soruların cevabının halkın önemli bir kesimi için önemini kavrarız. Bu ayet, eşlerin arasında farklı şekillerde cinsel ilişki yaşanabileceğini beyan ederek, zihinlerdeki bu konuyla ilgili sorulara cevap vermektedir.

Cinsel ilişki konusundaki tek haram ise Kuran’da açıklanmıştır: “Aybaşı halinde olan kadınlarla cinsel ilişkiye girmeyin ve aybaşı hali bitinceye kadar onlara yaklaşmayın.” (Bakara Suresi 222. Ayet)

Kuran, kadınları korumak amacıyla, aybaşı halindeki kadınlarla sadece cinsel ilişkiyi yasaklar. Ancak aybaşı halindeki kadınlar, namaz kılabilir, oruç tutabilir, Kuran okuyabilir. Çünkü Kuran ibadet konusunda aybaşı halindeki kadınlara bir kısıtlama getirmemiştir. (Bakınız: Kadınlar Adetliyken İbadet Edebilir mi )


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website