Gayb Konusu

Gayb kelimesi Kuran`da birçok yerde geçiyor.Gaybın kelime anlamı,duyu organlarımızla algılanamayan herşeydir.Halk arasında genel olarak gayb ,sadece gelecekle ilgili bilinmeyenler diye bilinir.Gelecekte duyu organlarımızla algılanamayanlardandır ama gaybın kelime anlamı bu derece dar değildir.Allah ,müslümanlarla ilgili tanımında ;onlar gayba inananlardır der.Göklerin ve yerin gaybını en iyi kendisinin bildiğini söyler.Allah`ın,Peygamberimize eski zamanlardan verdiği haberlerede gayb dediğini biliyoruz.Allah başka bir ayetinde ;sizi gaybı bilir duruma getirmeyeceğiz der.Kuran`da Peygamberimiz gaybı bilmediğini yalnızca kendine Allah tarafından vahyedilenlere uyduğunu söyler.Gaybın gelecekle ilgili bilinmeyenler olduğuda geçer Kitabımızda.Kıyamet saatininde bir gayb olduğu yazar.Yerdeki ve gökteki bütün gayblar bir Kitapta yazılıdır.Cinlerde gaybı bilmezler.Allah gayb konusunda seçtiğibir elçi haricinde kimseyi yardımcı yapmadığını söylüyor.

Allah bazılarını gayb konusunda bilgilendirir ki bizler bilemeyiz.Bu demek değildir ki medyumlar ,falcılar herşeyi bilir.Bununla beraber bazı insanların kişisel kendi özelleri içinde bazı gelecekle ilgili tahminlerinin çıktığını biliriz ama bu herşeyi bilirler demek değildir,bunlar özelden genele veya evrensel bir hale geçiştirilemez.Allah,Kuranda Yusuf Suresinde 2 tane müslüman olmayan insanında rüyalarının çıktığını söyler.Bazen ,inansın inanmasın her insanın rüyası çıkabilir ama bu her rüyasıda çıkacak anlamına gelmez.

Yazar : Nevzat AK

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website