İslam Dünyasında Sorun Teolojik!

İslam Dünyasında Sorun Teolojik!

Her ‘ülkeler topluluğu’ gibi İslam dünyasının da birçok sorunu var. Ama bir de ‘temel sorun’ meselesi var.

İşte biz bu yazıda o temel sorun üzerinde duracağız

Bize göre, İslam dünyasının temel sorunu ne ekonomik ne askerî ne de siyasal. İslam dünyasının temel sorunu teolojik…

İslam dünyasının sıkıntısının temelinde dindeki yozlaşmadan kaynaklanan yanlış algılamalar, saptırmalar, dayatmalar, akıldışılıklar, hatta dindışılıklar var.

Bu, yeni değil, asırlardır böyle.

İslam dünyasındaki bu ‘sorunların sorunu’ veya ‘sorun yaratan sorun’ çözülmeden hiçbir şey çözülemez. Emperyalist ülkeler bunu çok iyi bildiğinden, İslam dünyasını, geleneksel hurafe dininin cenderesinde tutmak için yirmi tırnağıyla didiniyor. Onların en büyük yardımcısı da Allah ile aldatan hain veya gafil yobazlardır.

Yazar: Yaşar Öztürk


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website