KIYAMET ALAMETLERİ VE HZ. İSANIN GELECEĞİ KONUSU…

Bugün kurandan araştıracağımız konu, günümüzde çok konuşulan kıyamet alametleri konusu. Kuran bu konuda bizlere hangi bilgileri verir? Ayrıca bu konuda bizlere rivayet yoluyla ulaşan diğer bilgiler nelerdir onları da kuran ile karşılaştırıp doğruluğunu araştıracağız.


Bu yazıyı yazmama sebep olan Zühruf suresi 61. ayeti önce konuşmak istiyorum. Bizler Allahın açıkça söylemediği sözlere ilaveler yaptığımızda kendi düşünce ve fikirlerimizi ilave ettiğimizde bakın güzelim İslam dini ne hale geliyor, önce Diyanet İşleri Başkanlığının mealini alalım, daha sonrada diğer meallerden örnekler verelim ki konu daha iyi anlaşılsın.

Diyanet İşleri başkanlığı: Zühruf 61: Biliniz ki o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyiniz ve bana tabi olunuz. Bu dosdoğru yoldur.

Ali Bulaç: Zühruf 61: Şüphesiz o, kıyamet-saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiç bir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur.

Yaşar Nuri Öztürk: Zühruf 61: Hiç kuşkusuz o, kıyamet saati için bir bilgidir. O halde sakın o saat hakkında şüpheye düşmeyin; bana uyun. Dosdoğru yol budur.

Elmalı Hamdi: Zühruf 61: Gerçekten o (İsa) saat için bir ilimdir (kıyametin yaklaştığım gösteren bir bilgidir). Onun için sakın kıyametin geleceğinden şüpheye düşmeyin de bana uyun, işte tek doğru yol ancak budur.
( Elmalının orjinal mealine baktığınızda parantez içindeki Hz. İsa ekini göremezsiniz. İşte meallerin nasıl kendi düşüncelerimize alet edildiğine acı bir örnek)

Yukarıdaki aynı ayetin değişik meallerdeki verilişini sizlerle paylaştım. Elmalı Hamdi Yazır ın verdiği mealde dikkat ederseniz o zamirinden Hz. İsa dan bahsediyor diyerek parantez içine düşüncesini de belirtmiş. Bu şekilde birkaç meal var onu da belirtmeliyim. İşte Kuranın Türkçe mealini yazarken parantez içine kendi düşüncelerimizi de yazmamız bizleri nasıl yanlışlara götürebiliyor onu da burada bir kez daha görme şansımız olacak, Allah yanıltmasın inşallah. Bu ayette anlatılmak istenen kıyametin hak olduğu kuranda bilgilerin verildiğini anlatarak müşriklere ve inananlara bir kez daha şüpheye düşmeden buna inanmaları hatırlatılmaktadır.

Hıristiyanlar kendi inançlarına göre, kıyamet kopmadan Hz. İsa nın geleceğini ve tüm insanlığı kurtaracağına inanırlar. İşte bu inanç ne yazık ki yukarıdaki ayeti açıklarken Allah ın hiç bahsetmediği, açıklamadığı halde bu şekilde yazılıp anlatılarak, bizlerin yani İslam’ın da içine girmiştir. Günümüzdeki birçok tarikatlar ve cemaatler Hz. İsanın geleceğine inanırlar ne yazık ki. Ayette geçen (O) zamirinden Hz. İsa yı kastediyor düşüncesine kapılmalarının nedeni bu ayetten birkaç ayet öncesinde Hz. İsa dan bahsederek ondan örnekler vermesi olarak açıklanıyor, gerçekten yanılgıya sebep bu olsa gerek. Bu konuyu Diyanet İşleri başkanlığına sorduğumda buna benzer bir cevap aldım. Diyanet İşleri Başkanlığı Hz. İsanın kıyamet alameti olarak geleceğini kesinlikle kabul etmiyor. Çok doğru çünkü bunu kabul etmek kuranın birçok ayetlerine ters düşer. Gerçekten de buna inanmakla bakın nelere inanmamış ya da gözden kaçırmış oluyoruz, şimdi de Kurandan birlikte araştıralım.

(Ahzap 40: Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; O, Allah`ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi gereğince biliyor. ) Eğer kıyamet kopmadan Hz. İsa gelecektir sözlerine inanırsak kabul edersek, bu ayete iman etmiyoruz demektir. Önce bunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Çünkü Açıkça peygamberimizden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek diyerek bizlere tebliğ eden bizzat peygamberimiz. Şimdi de kıyamet bizlere nasıl gelecek, bu konuda kurandan bilgilere bakalım, acaba bizlere nasıl bir açıklama yapıyor? Şimdi yazacağım ayet üzerinde biraz düşündüğümüzde aslında her şey anlaşılıyor sanırım.

(Araf 187: Ne zaman gelip çatacak diye kıyamet saatini soruyorlar sana. De ki: “Ona ilişkin bilgi Rabbim katındadır. Onu, vakti geldiğinde belirginleştirecek olan yalnız O`dur. Göklere de yere de ağır gelmiştir o. O size ansızın gelecektir, başka değil. ” Sen onu iyice biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: “O`na ilişkin bilgi Allah katındadır, fakat insanların çokları bilmiyorlar. )

Şimdi bu ayet üzerinde biraz düşünelim. Peygamberimize kıyamet hakkında sorular sorulunca Rabbim açıklama yapıyor ve onun vaktini yalnız ben bilirim diyor. Vakti geldiğinde onu gerçekleştirecek Allah`tır dedikten sonra aslında çok önemli bir açıklama yapıyor, bu açıklamaları daha sonra yazacağım ayetlerde de üstüne basa basa söylüyor Rabbim. ( O size ansızın gelecektir. ) Evet, en önemli ve üzerinde durmamız gereken konu sanırım bu olsa gerek. Kıyametin ansızın, habersiz geleceği. Ayetin devamında da çok ilginç ve düşünmemiz gereken sözler var. Allah sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar diyor ve peygamberimizin de bu konuda asla bir bilgisi olmadığını belirtiyor Rahman bizlere. Tam burada şunları düşünmemiz gerektiği kanısındayım, kuranda hiç bahsedilmeyen, açıklanmayan birçok kıyamet alametlerinin doğruluğu sizce ne kadar geçerlidir? Bu sözler Kuranda hiç bahsedilmeyen, peygamberimizin kıyamet alametleri ile ilgili sözleridir diyenler ne kadar haklı olabilir dersiniz? Yorum sizlerin.

Kuran kıyamet konusunda bakalım daha neler söylüyor bizlere.
(Lokman 34: O kıyamet saatine ilişkin bilgi Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır. O, rahimlerde olanı da bilir. Hiçbir benlik yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Allah Alîm`dir, Habîr`dir. ) Dikkat ederseniz burada da (O) zamirini kullanıyor ve burada da anlatılmak istenen kıyamet zamanının vaktini hatırlatılmasıdır. Yukarıda yazdığımız Zühruf 61. ayette de Şüphesiz o, kıyamet-saati için bir ilimdir. Sözlerinden kuranın bizlere açıkladığı o anın geleceğini hem iman edenlere, hem de müşriklere açıklamaktadır. Allah bu Zühruf 61. ayette eğer söylenildiği gibi Hz. İsa’dan bahsetmiş olsaydı ve bunun kıyamet alametleri olduğunu bizlere anlatıyor olsaydı açıkça söylerdi. Bakın Allah ben ayetlerimi nasıl açıklarım diyor lütfen dikkat edelim ve hatırlayalım. Buna inandığımızda şimdi yazacağım ayetlere iman etmemiş oluruz kanısındayım. (Kehf Sur54. ayet; Yemin olsun, biz, bu Kuran`da, insanlar için her türlü örneği değişik ifadelerle gözler önüne koyduk. İnsan ise varlığın, tartışmaya en çok tutkun olanıdır. ) (İsra suresi 89. ayet; Yemin olsun, biz bu Kuran`da, insanlar için her benzetmeden nice örnekler sıraladık. Ama insanların çoğu inkâr ve nankörlükten başka bir şeyde diretmediler. )( Nisa Suresi 174. ayet; Ey insanlar! Size Rabbinizden apaçık, çok parlak ve güçlü bir kanıt gelmiştir. Biz size, her şeyi açık seçik gösteren bir ışık gönderdik. 175. ayet; Allah`a inanıp O`na sarılanları O, kendisinden bir rahmetin ve lütfun içine sokacak ve onları kendisine ulaşan dosdoğru bir yola kılavuzlayacaktır. )

Şimdi lütfen düşünelim, Allah her türlü örneği değişik ifadelerle gözler önüne koyduğunu söylüyor. Her benzetmeden nice örnekleri sıraladık açıklamasını yapıyor, ama bizler Rabbin hiç bahsetmediği, sözünü bile kullanmadığı halde (O) işaret zamirinden, ayetten Allah Hz. İsa dan bahsediyor aslında diyerek işin içinden çıkabiliyoruz. Hani her benzetmeden değişik örnekler vardı, neden Allah kıyamet alametlerin den bahsederken Hz. İsa gelecek demediği halde, bizler aslında Allah bundan bahsediyor diyerek kendi düşüncelerimizi, inançlarımızı Kurana ilave yapıyoruz? Hiç korku duymadan söylenmeyen bir sözün ardına nasıl düşüp ona iman edebiliyoruz doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum. Hani Allah ne diyordu bizlere, ( Size Rabbinizden apaçık, çok parlak ve güçlü bir kanıt gelmiştir. Biz size, her şeyi açık seçik gösteren bir ışık gönderdik. ) Bakın bu ayete eğer iman ediyorsak Zühruf 61. ayette geçen (O) işaret zamirine asla Allah ın söz etmediği bir anlam yükleyerek burada aslında Hz. İsa dan bahsediyor diyemeyiz. Kurana danışmaya devam edelim acaba kıyametin kopuşu hakkında daha neler söylüyor Rahman. ( Hac 55: İnkâr edenler ise kıyamet ansızın başlarına patlayıncaya kadar yahut kısır bir günün azabı kendilerine gelip çatıncaya kadar, o Kuran`dan yana kuşku içinde olmaya devam edecekler. ) (Zühruf 66: Hiç farkında olmadıkları bir sırada o saatin birdenbire kendilerine gelmesinden başka neyi bekliyorlar. )

Bu ayetler ve onlarca ayet kıyametin ansızın geleceğini açıklıyor bizlere. Şimdi de bu ayetlerle Hz. İsa nın geleceğini söyleyen ve inananlara şu soruyu soralım. Rahman hiç farkında olmadığımız bir anda geleceğini söylediği kıyametin, nasıl olur da Hz. İsa’yı tekrar gönderip insanlara büyük bir zaman verip hepsinin iman etmesini sağlar? Hani ansızın başlarına patlayacaktı, hani hiç farkında bile olmayacaktık. Tekrar şu soruyu soralım buna inananlara; Acaba Hz. İsa geldiğinde onu nasıl tanıyacağız? Madem gelecek Allah onu nasıl tanıyacağımızın işaretini de vermeli değil mi bizlere Kuranda? Nasıl emin olacağız onun olduğuna? Hatırlayın Papaya kurşun sıkan Ağca yı, ne dedi? Ben İsa Mesih im demedi mi? Hatta birçok Hıristiyan bile inandı buna. Sormak isterim Hz. İsa nın geleceğine inananlar acaba buna inandı mı? Yaksa akıllarından acaba diye bir sorumu geçti? Öyle hesaplar yapılıyor ki, peygamberimizin sözleri diye aktarılanların içinde 1500. yıllarında Hz. İsa ve deccalın geleceğini söyleyenler, bu tarihin bu yüzyılda gerçekleşeceğine inananlar var aramızda. Peygamberimden 1400 yıl geçti o zaman bu önümüzdeki yüzyılda hem deccal gelecek hem de Hz. İsa gelecek ve kıyamet kopacak diyorlar ve inanıyorlar. Araf 187. ayette ne diyordu hatırlayalım Rabbim. (. ” Sen onu iyice biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: “O`na ilişkin bilgi Allah katındadır, fakat insanların çokları bilmiyorlar. ) Şimdi de bu sözler üzerinde tekrar düşünelim. Allah bu bilginin kimsede olmadığını söylemesine rağmen günümüzde uydurulan ve kuranın hiç bahsetmediği kıyamet alametlerini düşünelim. Öyle şeyler uyduruluyor ki peygamberimizin Hz. İsa nın geleceğini söylediğini söylemekte hiçbir kusur görmüyorlar. Hâlbuki Peygamberimiz kendisinin en son peygamber olduğunu bizlere bildirmemiş miydi Kuranda? Kuranın hiç bahsetmediği deccal konusuna gelelim şimdi de. Bundan kuran asla bahsetmez, ama peygamberimizin sözüdür diye bizlere çok detaylı anlatırlar. Bakın deccal konusunu Diyanet İşleri başkanlığına sordum ve nasıl bir cevap aldım aynen aktarıyorum.

(DECCÂL: Kıyamete yakın bir dönemde çıkıp İslâm dinini ve ümmetini ifsad edip kötülüklere sürükleyecek olan ve aynı zamanda kıyametin alametlerinden sayılan biri. Deccâl`in çıkması haktır. Deccâl, belli bir şahıs olup, Cenâb-ı Allah onunla, kullarını imtihan edecektir. Deccâl olsun, diğer kıyamet alâmetleri olsun bizim için gaybdır. Bunlar hakkında bilgi edinmemiz ancak nakil (Kur`ân ve hadis)le mümkün olur. Akılla verilebilecek bilgilerin isabet etmeme ihtimali büyüktür. Öteden beri kıyâmet alâmetleriyle ilgili olarak çok te`vîller yapılagelmiştir. Herhangi bir dayanağı olmayan bu te`villerin geçerliliği de yoktur. Ayrıca bunlar, akılla ulaşılamayacak bilgiler olduğundan, yapılacak te`viller, halkı yanlış bilgilendirme vebâline sevk edecektir. Aynı yanılgı ve vebâl bunun için de söz konusudur.

Hz. Peygamber de ümmetini Deccâl`e karşı uyarmıştır. Zira Deccâl, bazı harikalar gösterecek ve tanrı olduğunu iddia edecektir. İmansızlarla, bazı zayıf imanlılar, ona kanacaktır. İmanı kuvvetli olanlar ise kanmayacaklardır.
Dünya, imtihan yeridir. İnsanlar bu dünyada imtihana tabi tutulmaktadırlar. Deccâl da bir imtihan vesilesidir. Allah`ın kendisine verdiği güçle birtakım hârikalar gösterecektir. Deccâl`in göstereceği harikalara “istidrâc” denir. İstidrâc, “inançsız ve şerîr kimselerin arzularına uygun olarak gösterdikleri hârikalara” denir. )

Yukarıdaki yazı Diyanetin bana verdiği cevap, dikkat ederseniz bu konuyla ilgili Kurandan tek bir bilgi yok. Bu konuda fazla bir şey yazmak istemiyorum ama doğrusu dini bizlere anlatmakta görevli bir makamın şu sözleri beni çok üzdü. ( Deccâl`in çıkması haktır. ) Bir insanın dinde HAK olduğunu söylemesi için Kuranın yani Rahman ın emretmiş olması gerekir. Ama düşünebiliyor musunuz Allah bahsetmediği halde buna HAK tır iman etmemiz gerekir denebiliyor. Peygamberimizin deccala karşı bizi uyardığını söyleyen Diyanete şunu sormak isterim, acaba Yüceler Yücesi Rabbim bizi deccala karşı uyarmadı da bu görevi peygamberimize mi bıraktı dersiniz? Hani Kuran bizim için rehberdi, hani her şeyden nice örnekler vardı orada. Bakın sözler kuranın süzgecinden nasıl da geçmiyor. İşte İslam ın günümüzdeki durumuna acı bir örnek. Buna benzer o kadar dine ilaveler var ki. Deccalın belirli bir şahıs olduğunu söylüyorlar ve bizleri Rabbin imtihan edeceğini belirtiyor. Allah bunu her zaman yaptığını ve yapacağını zaten Kuranda söylemiyor mu? Yine yazıda bu bilgilerin gaibi bilgiler olduğunu söylüyor ve bu bilgileri ancak Kuran ve hadislerden öğrenileceği açıklamasını yapıyor. Şimdi sormak isterim bunu yazanlara, Kuran bilgisi tamam bu konuda hiçbir sorun yok ama hadis bilgileri kesin doğru diyebilir miyiz? Eğer cevap, evet hadis bilgilerine kesinlikle güvenebiliriz ise, neden birkaç yılda bir yüzlerce hadisin hurafe olduğunu ilan edip İslam dininden çıkarıyor Diyanet İşleri Başkanlığı? Şuanda iman ettiğimiz hadisleri daha sonra hurafe diye çıkarmayacaklarına kimler garanti verebilir, var mı garanti verecek beşer aramızda? İşte Allah ın kitabını rehber almadığımızda sonuç nerelere gidiyor.

Şimdi de sizlere bir kaç ayet örneği vereceğim bakın peygamberimize kıyametin ne zaman kopacağını soranlara, Rahman ın cevabı nasıl olmuş. (Ahzap 63: İnsanlar sana kıyametin saatinden soruyorlar. De ki: “Ona ilişkin bilgi Allah katındadır. ” Ne bilirsin, belki de o saat yakındır. ) (Şura 17: Gerçeğe ilişkin Kitap`ı ve adalet ölçüsünü indiren o Allah`tır. Nereden bileceksin, belki de kıyamet saati çok yakındır. ) Bu iki ayeti düşünelim şimdi de. Yazımızın başında verdiğimiz ve Hz. İsa nın kıyamet kopmadan geleceğini işaret ettiğini söylediklerinin doğru olmadığı bu iki ayetten bile anlaşılmıyor mu sizce? Dikkat edin Allah, peygamberimiz yaşıyorken dahi kıyametin belki de kopabileceğini söylüyor. Eğer Kıyamet kopmadan Hz. İsa gelecek ise peygamberimizin durumu ne olacaktır, bu da asla mümkün olamaz. Bunu kabul etmek kuranın ayetlerine tamamen ters düşer. Bakın kıyamet konusunda peygamberimizin ne demesini istiyor Rabbim. (Tur 31: De ki: “Bekleyin! Doğrusu sizinle beraber ben de bekleyenlerdenim. ) Demek ki bu konuda peygamberimizin de hiçbir bilgisi yok, hatta belki de kıyamet kopabilir diye o dahi bekliyor. Şimdide Diyanetin deccal konusunda bizlere hadisler yoluyla gelen bilgilere bakalım. Allah belki de kıyametin yakında kopacağını söyleyen ayetlerini okudunuz, bu durumda peygamberimiz yaşarken de kıyamet kopabileceği anlatılıyor. Bu durumda peygamberimiz acaba deccalın geleceğini söyler miydi? Elçisi yaşarken böyle birinin çıkıp insanları kandırmaya çalışmasını söyler mi sizce? Zaten o devirde iman etmeyen binlerce insan ile mücadele ediyor hatta savaşıyordu Peygamberimiz. Bunlardan iyi deccal mı olur. Bakın tüm bu sözlerde kuran süzgecinden geçmiyor.

Şimdi de Kuranın kıyamet alametleri olarak bahsettiği bazı konulara bakalım.
( Duhan 10: Artık sen göğün açıkça izlenen bir duman getireceği günü gözle. )
(Hac 1: Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet saatinin zelzelesi gerçekten çok büyük bir şeydir. )
(Abese 33: . Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, )
(Tur 9: O gün gök bir çalkanışla çalkanır. 10: Ve dağlar bir yürüyüşle yürür. 11: Vay hallerine o gün, yalanlayanların. )
(Kamer 1: Saat yaklaştı, Ay yarıldı. )
(Enbiya 96: Ye`cûc ve Me`cûc`ün önü açıldığı zaman onlar, her tepeden akın ederler. 97: Hak olan vaat yaklaşmıştır. İnkâr edenlerin gözleri birden donup kalmıştır. “Vay başımıza! Biz bundan gafil bulunuyorduk. Hayır, biz zalimlerdik!” derler. )

Yukarıdaki ayetler dikkat ederseniz kıyametin kopmasına çok yakın anların belirtileri. Gökyüzünde dumanın belirmesi tozu dumana atacak bir olayın belirtisidir. O an büyük depremlerin olacağı, kulakları sağır eden sesin oluşacağı, göğün ve yerin çalkalanması, dağların bile hareketlendiği, ayın yarıldığı bir an tasvir edilmektedir. Enbiya suresinde geçen yecüc, mecüc konusu ise kuranda bir başka ayetinde düzen bozucu bir kavimden bahsedilerek örnek verilir. Buradan kıyamet zamanın da böyle bir toplumun dünyaya bozgunculuk yaratacağı anlatılıyor. Dikkat ederseniz bu konuda detaylı bir açıklama verilmiyor. İslam âleminin bir bölümü bu toplumun Çinliler olabileceği fikrini savunmaktadır, tabi bu bir tahmindir. Daha açıkçası buda gaibi bir bilgi ve gizlenmiş. Bunun ne olduğunu yalnız Rabbim bilir. Bizim bilmemizi isteseydi açıkça söylerdi.

Kuranın verdiği kıyamet alametlerine baktığınızda verilen işaretlerin çok kısa bir zaman da belireceği ve ansızın geleceği ayetlerde açıklanmıştır. En son verdiğim ayet örneği ise üstü kapalı bir uyarı niteliğinde bana göre. Dünya üzerinde düzeni bozacak, toplumlara zarar verecek ve saldıracak, insanlığı çığırından çıkaracak inançsız bir toplumun hükümranlığından bahsediyor. Böyle bir toplumun daha önce yaşadığı ve onlardan nasıl kurtulmaya çalışıldığı anlatılır kuranda. Bu toplumun kim olduğu konusunda birçok düşünce var, doğrusunu Allah bilir. Bizlere düşen uyanık olmak ve bizleri yönetenleri ehil insanlardan seçmektir.

Son olarak bu konu ile ilgili bir anımı anlatmak istiyorum belki de bazı arkadaşlarım konuyla hiç ilgisi yok diyebilir, ama ben yine de yazmak istiyorum. Oğlumun Elektrik dükkânı var, bir gün bir Çinli mühendis bir fabrikaya monte etmeye çalıştığı kazan için, elektrik hattı çekme ihtiyacı duyduğundan dükkâna geldi. Tabi işleri yapıldıktan sonra dükkân da kendisiyle sohbet etmek istedim. Kendi ülkelerinden bahsederken konu Japonlarla aralarındaki husumete geldi. Bana söylediklerine doğrusu inanamadım çok şaşırdım. Bu sözleri söyleyen cahil bir insan değil tam tersine eğitimli bir insandı. Bakın neler söyledi. Biz bir gün Japonları tamamen yok edeceğiz. Şimdi hazırlanıyoruz ve onları zor bir anında yakaladığımızda savaş ilan edip hepsini yok edeceğiz, çünkü onlarda bizim toplumumuzdan binlercesini öldürdü. Toplumun nasıl kin ve nefretle yetiştirildiğini görünce hayrete düştüm. Doğrusu şimdi de ülkelerindeki Türkistanlı soydaşlarımızı nasıl katlettikleri geldi aklıma, demek ki onlar için yalnız kendileri var karşısındakilerin hiçbir önemi yok. Daha sonra ben inanç konusunu açtım ve esas şaşırdığım ve hayret ettiğim cevabı aldım. O gün Cuma günüydü ve ona randevuyu Cuma namazından sonra vermişti oğlum ve bana şunu söyledi, bizde Cuma ya da Pazar gibi dini inanç yoktur. Bizde Allah inancı da yoktur. Biz küçük çocukken böyle yetiştiriliriz, biz Allah a inanmayız dedi. Doğrusu Çinli Mühendisin bu sözleri karşısında ağzım açık kaldı desem yalan olmaz. Düşünün Allah a inanmayan iki milyar insan. Onların kendisinden olmayanlara ve istediklerini yapmayanlara neler yapabileceğini doğrusu düşünmek bile istemiyorum. Acıma duygusu ve Allah korkusu olmayan bir toplum neler yapmaz ki. Allah en doğrusunu bilir ama sanki günümüzde de olduğu tahmin edilen yecüc, mecüc kavmi acaba gerçekten ÇİNLİLER olabilir mi dersiniz? Ben küçük bir anımı anlattım ve acaba dedim. Allah inancı olmadan yetiştirilen bir toplum Dünyanın başka bir yerinde ben hatırlamıyorum. Ne dersiniz gerçekten gelecekte bu ırk, Dünyanın başına bela olabilir mi? Rabbin uyardığı bozguncu ve insanlığın başına bela olacak toplum onlar olabilir mi sizce? ( Çinliler hakkında verdiğim örnek ve yecüc mecüc benzetmem benim küçük ve basit bir tahminim olup gerçek inancımı yansıtmaz. Çünkü gerçek doğruyu yalnız Rabbim bilir. ) Rabbim o günlerden bizleri korusun ve tüm insanlık âlemine yardım etsin. Bizleri o gün geldiğinde yüzleri kara değil ak olan kulları arasına alsın inşallah. Rabbim emanetini aldığında hesabı veren kullarından eyle bizleri

ÂMİN
SAYGILARIMLA
Haluk GÜMÜŞTABAK

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website