Haydi Herkes Hacca ve Umreye…

Nedense hacca-umreye gitmek fikri ortaya atılınca genelde aldığımız tepki “daha erken” manasına gelen yorumlardır. Kimse hacca gitmeye genç yaşta hazır değildir. Toplumumuzda sanki hacca gitme yaşı 70 ve üstüymüş gibi kabul görmektedir. Oysa 70 yaşına kadar yaşayacağımızı bize kim garanti etmiştir? Allah izin verir de 70 yaşımıza gelsek bile sağlıklı olacağımızdan emin miyiz, o yaşa geldiğimizde hacca gitme imkanına sahip olacağımızın da bir garantisi yoktur…

Hac, güç yetirebilen her müslümanın yapması gereken bir ibadettir. Bu yüzden imkanı olan herkesin bir an önce  bu ibadeti yerine getirmesi, hayatının ilerki yıllarına ertelememesi daha doğru olan bir yaklaşımdır.

Genel kanı hacca gidenlerin günahlarının kesinlikle affedileceği olduğundan (Kuran’da böylesi kesin bir garanti verilmez) ve hacca gidenin ticaret gibi faaliyetlerle uğraşmaması gerektiği gibi bir uydurma izah  olduğundan  insanlar mümkün olduğunca geç, dünyadan tüm zevklerini almış ve doymuş oldukları zaman bu ibadeti yerine getirmeyi ve yılların günah birikimini bir hacda affettirmek gibi “açıkgöz” bir tavrı benimsemektedirler.

Öncelikle hacca gitmeden önce ne farz ne haramsa, sonra da aynılarının geçerli olduğu; Müslümanlar için hac-öncesi ve hac-sonrasında farklı helaller-haramlar-farzlar listesi olmadığı bilinmelidir. Ayrıca haccı geciktirmekle sadece bir mesuliyet altına girildiği, manevi bir haz ve sevap imkanının ertelendiği bilinmelidir.

İslam ile alakasız benzeri uydurmalardan dolayıTürkiye’den hacca gidenlerin önemli bir kısmının yaş ortalaması 70’in üstündedir. Ayakta zor duran, yürümekte bile zorlanan insanlar genellikle Türk hacılardır. Oysa hacca gitme vazifesi genç yaşta yerine getirilse, bu hacı adayları için de daha kolay ve bereketli olacaktır.

Bu yüzden gençlerimize ellerine geçen ilk imkanda hacca gitmelerini telkin etmeli, her sene  Bodrum’a-İtalya’ya… gitmeleri yerine bir kere de—VE DE ÖNCELİKLE— Mekke’yi ziyaret etmeleri gerektiğini hatırlatmalı, bu kutsal vazifenin gençken yerine getirilmesini telkin etmeliyiz.

 

Şu bir gerçek ki, alemlere bir bereket kaynağı ve yol gösterici halinde insanlar için kurulan ilk ev Mekke’dekidir. Açık-seçik deliller, İbrahim’in makamı vardır orada. Oraya giden güvene ermiş olur. Yoluna gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, insanlar üzerine Allah’ın bir hakkıdır. Kim nankörlük ederse hiç kuşkusuz, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır.
Ali İmran  96-97


About the Author
Author

Feryal

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website