Allahın Affetmediği Tek Günah… !

09. 04. 2011


Şirk diyenlere biraz düşünmelerini söylerim!
Şirk koşan hatasını anlar ve bundan vazgeçerse Allah onu affetmez demek doğru olmasa gerektir.

Şirk koşanları affetmeyeceğini söyleyen Ayetler, bundan vazgeçenleri kapsamaz, en önemli örnek ise Sahabenin Kur`an indirilmeden önceki durumudur. Bu tesbiti yaptıktan sonra kesinlikle affedilmeyecek günahın ne olduğuna bakalım.

Nisa Suresi 93. Ayet. Ve mey yaktul mu`minem muteammiden fe cezauhu cehnnemu haliden fiha ve ğadibellahu aleyhi ve leanehu ve eadde lehu azaben azîma.

Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

Evvet Allahın afetmeyeceği tek günah bir mümini kasden öldürmektir, bu işi gerçekleştirenin geri dönüşü olmayan bir yola girdiği ve sonunda cehennemde ebedi olarak kalacağı bu dünyada iken kesinlik kazanmış bir gerçektir. Mümin bir kulun Allah katında ki değere bir bakın!!!

Yazar : Birol Çetin

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website