İnşirah Suresinden ders çıkarmak

Geçenlerde Kuranı Kerim`de İnşirah Suresi`ni okumuştum. Allah bu ayette kullarına çok güzel bir olayı anlatmakta ve öğüt vermektedir.

Kaynaklardan inşirah kelimesinin manasını açmak ve genişletmek olarak buluyoruz.
Rahman ve Rahim Allah`ın adıyla…

1- Açıp genişletmedik mi senin göğsünü!
2- İndirmedik mi üzerinden ağır yükünü!
3- Ki o, belini çatırdatmıştı senin.
4- Ve yüceltmedik mi senin şanını!
5- Demek ki, zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var!
6- Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var!
7- O halde, bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul!
8- Ve yalnız Rabbine yönelip doğrul!

Sizin de fark etmiş olduğunuz gibi İnşirah Suresi kısa olduğu kadar anlaması da basit bir suredir. Üstelik bir müminin aklında tutması gereken surelerden biridir. Allah çok açık bir dille her zorluğun yanında bir kolaylığın olduğunu dile getirmiştir, üstelik üst üste iki kere.
Müslümanlara sürekli çalışmaları gerektiği öğüdünü verdiği gibi sadece kendisine yönelmesini de belirtmiştir.

Bu surede geçen olayı ister kendimize söylenmiş olarak alalım ister Allah`ın özel bir kulu ile (ki bu Kuran peygamberimize indiği için Hz. Muhammed oluyor) arasından geçen bir olay olarak alalım surenin başında göğsün açılıp genişletilmesinden, taşınamayacak haldeki bir yükün hafifletilmesinden ya da tamamen alınmasından ve aynı kişinin şanının yüceltilmesinden bahsediliyor. Belli ki ilk üç-dört ayette mecazi anlam kullanılmış; bir insanın rahatlatıldığından ve üstesinden gelmesi zor olan sorunlarından kurtarıldığından bahsedilmiştir.

Buraya kadar her şey çok güzel fakat bu sure hakkında daha çok yazı bulabilmek için internette yaptığım kısa bir araştırma sonucu ilk akla gelen anlamından uzak hatta fantastik diyebileceğimiz hikayelerle karşılaştım. Bunlardan bir kaç tanesini sizle paylaşmak istiyorum.

1. Miraç gecesi Efendimiz Kâbenin yanında iken melekler tarafından göğsünün yarılıp zemzem suyu ile yıkanarak ilim ve hikmetle doldurulmasına işarettir.

2. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir.

3. Bu surede Peygamberimizin kalbinde zerrecik kadar olan küçük bir siyah noktanın göğsü yarılıp zemzem suyu ile kalbinin temizlenmesinden bahseder.

Etrafta İslamiyet yani din olarak anlatılan zaten gereksiz bir çok uydurma var, bunlar da yetmiyormuş gibi Kuran`ı okuduğumuzda ders çıkarmamız gereken olayları böyle doğruluğu kesinlikle tartışılır, kimseye bir şey katmayan hikayelerle gölgelemeleri gerçekte dikkat etmemiz gerekenlerden uzaklaşmanın ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir.

Yazar : Mustafa A


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website