Her Şeyin Gerçek Sahibi Allah’tır !

İnsanların dünya hayatı ile ilgili önemli yanlışlıkları ve gafletlerinden biri de sahip olduğumuz malımız, paramız, dahası vücudumuz ve hayatımızla ilgilidir. Buradaki yanılgı ister inanan ister inanmayan pek çok kişinin sahip olduğu malların, paranın ve hayatının mutlak hâkiminin kendisi olduğu düşüncesidir. Daha büyük yanılgı ise bunlara kendi kudretiyle sahip olduğu anlayışıdır.

Hâlbuki Allah’ın indirdiği dinlere ve son dinin tebliğ edildiği Kuran’a göre bu dünyada sahip olduklarımıza geçici süre için sahip olmaktayız. Bunları ölmeden önce kaybedebileceğimiz gibi en iyi ihtimalle ölüm ile beraber hepsini kaybedeceğiz. Vücudumuz ve hayatımıza kendi isteğimiz ve gayretimizle sahip olmadığımız gibi aslında mala, paraya, güce, makama da salt kendi gücümüz ve imkânlarımızla sahip olmamaktayız. Bunları sahip olmamızı sağlayan güç ve potansiyelle beraber özgür iradeyi bizlere sunan da Allah’tır.

 

30 – Rum Suresi –

27. Yaratılışı başlatıp tekrarlayan da O’dur; bu O’na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnek O’na aittir. O Üstündür, Bilgedir.

28. İşte size kendi içinizden bir örnek veriyor: Emriniz altındaki kimseleri, size verdiğimiz rızıklarda size eşit ortaklar olarak kabul eder misiniz? Birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan da çekinir misiniz? Aklını kullanan bir toplum için ayetleri böyle detaylı açıklarız.

29. Aslında, zalimler bilgisizce kendi kafalarına uydular. ALLAH’ın saptırdığını kim doğruya iletebilir? Onlara hiç kimse yardım etmez.

 

Yukarıdaki ayetler bu çerçevede çok güzel bir örnek veriyor. Örneğin, bir iş yerinde maaşlı çalışan kimse o çalıştığı iş yeri ile ilgili patron ile eşit ve benzer tasarruflara ve haklara sahip olmayı düşünebilir mi? Acaba dünyanın en insancıl, en hayırsever patronunu bulsak bırakın çalıştırdığı insanlarla malını paylaşmayı, bunun aklının ucundan bile geçirir mi? Dolayısıyla insanın her şeyi yaratan ve insanların sahip oldukları her şeyi veren Allah ile rekabet içine girmeleri veya Allah’ı yok sayıp sahip oldukları için Allah’a şükretmemesi aynı derecede saçmadır. Dolayısıyla sahip olduğumuz her şeyi bizlere veren bunlara sahip olma imkânı tanıyan, bunları istediği zaman almaya gücü olan, dolayısıyla her şeyin sahibi olan ALLAH’tır.

Bu ayetler sadece bahsettiğimiz konuyu anlatmakla kalmıyor; bu ayetler aynı zamanda bence Kuran’ın eşsiz anlatım üslubuna da bir örnek oluşturuyor. Kuran bizlere gerekli bilgileri verirken bazı ayetlerde çok karmaşık bilimsel konulara temas ederken bu ayette olduğu gibi bazı ayetlerde de konuyu en basit, en cahil insanın bile anlayabileceği biçimde basit bir mantıkla açıklayıp, örneklendiriyor. İnsanlar yeter ki Kuran’ı bolca okusun ve anlamaya gayret göstersin. Kuran’da en cahilinden en eğitimlisine kadar herkesin öğreneceği çok şey vardır.


About the Author
Author

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website