Alim ne zaman Zalim olur?

Kur`anda eski ümmetlerin-ehli kitabın din adamlarından olumlu bahsedilmez. Dinlerin dejenere edilmesinde birinci derece rolalan yine din adamlarıdır… Alimlik gibi kıymetli yüce bir imkan maalesef sayısı az olmayanlarca, dünyevi şeylere feda edilmiştir. Böylece çoklar Alimlikten zalimliğe geçmiştir. Şimdi acizane birkaç neden saymak istiyorum


1-kendi yorumunu kanaatini mutlak kabul edip, neredeyse Ayet ve sahih Hadis düzeyine çıkarmak,
2-başka doğruları, kıskançlık ve çıkar için görmemek..
3-Kendi ürettiklerine aşırı önem vermek, ilimde kibir yapmak..
4-İbadette takva olduğu kadar ilim de takva-ttiz olmamak, yazarken kalemi titrememek, cüretkar olmak…
5-Kendini olmasa bile, hocasını, ilimdeki atalarını yanılmaz kabuledipp, atalarının yolundan körü körüne gitmek,..
6-Susulması gereken yerde susmamak, konuşulması gereken yerde susmak…
7-uydurduğu aslı astarı olmayan bilgileri din ilmi diye yutturmak…
8-ilmi kimden aldığına dikkat etmemek…
9-yeni ibadet biçimleri, sevap türleri, icad edip bunları yaymak,
10-bildiği bidat ve yanlışlarla mücadele etmemek, eskilerin yanlışını kutsal kabul edip, bidatçilerin-uydurmacıların alkışlarından hoşlanmak,
11-Rahatı bozulur diye ilmi yanlışlarla savaşmamak, yanlışlarlarla dolu, dua kitapları, ilmihaller çıkarmak, ve bundan elde ettiği kazancı afiyetle yemek, 12-Usul ilimlerini bile bile terkedip, önemsememek, ilmi verilerin doğruluk derecelerini irdelemeden aşure çorbası gibi halka sunmak,
13-Allah Rızası için değil para uğruna kaitesiz-uydurma kitap yazmak…
14-Müslüman kitlelerin ilmi seviyesini artıracak çalışma yapmak yerine, milleti hikayelerle oyalayıp, Vaizcilik ve kıssacılıktann vazgeçmemek,
15-İlmiyle amel etmediği gibi halkın masum yanlışlarını abartıp, onları cehennem göndermekten zevk almak.

Yazar : Rıdvan Işık

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website