NUR 61’İN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

NUR 61’İN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Kuran’da örtünme ile ilgili ayetleri genel olarak Nur 31 ve Ahzab 59 olarak biliriz. Oysa A’raf Suresi 26. ayet örtü ile ilgili ilk nazil olan ayettir ve Ey Ademoğlulları size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. En güzel, en hayırlı elbise TAKVA (Allah’tan gereği gibi sakınmak) buyurarak kadın erkek ayırmaksızın takvayı farz kılıyor.
Sonra İsra Suresi 32. ayette ”Zinaya yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir, kötü bir yoldur.” buyurarak yine kadın erkek ayırmaksızın zinaya giden yolları haram kılmıştır.
Ahzab 59. ayette”EY Nebi hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış örtülerini üstlerine almalarını söyle, onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir.” buyurarak kadınlara ayrıca bir dış örtü emri veriyor sebebini de açıklayarak. Bu ayet Tevbe 75 ile birlikte düşünülecek olursa mümin erkekler zaten onları rahatsız etmez ve incitmez. Zira Allah ”Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar.’‘ ve hatta Nisa 34. Ayette; bırakın mümin erkeklerin mümin kadınları rahatsız etmesini onlara ”KAVVAM (Koruyan, kollayan)” olma yükümlülüğü veriyor.
Ve bu konuyla alakalı son suremiz; Nur Suresi 21.ayette yine kadın erkek ayırmaksızın ”Ey iman edenler şeytanın adımlarını takip etmeyin, kim şeytanın adımlarını takip ederse muhakkak ki o……….” buyurarak bizi uyarır.
Nur 23-24. ayetlerde de zina isnadında bulunanlar lanetlenmiştir, ya zina edenler?
Nur 30.ayet emir erkeklere; ” Mümin erkeklere söyle gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Çünkü bu kendileri için daha temzi bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır.’‘ Kimse bilmese görmese bile Allah kendinin habir olduğunu hatırlatıyor.
Nur 31 ; hitap aynı ”Mümin kadınlara da söyle gözlerini harama bakmaktan korusunlar, mahrem yerleriniz korusunlar, görünen kısımları müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler………………, Ey müminler, hepiniz Allah’a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz.’‘ erkeklerden farklı olarak Ahzap 59 ve Nur 31 kadınların örtünmesini emrediyor. Allah yine Nur 60.ayette yaşlanmış kadınların dış örtülerini bırakabileceklerini söylerken gençlerin bırakamayacakları vurgusu vardır. Bütün bu ayetlerin ışığında Nur 61. ayeti nasıl anlayacağız?
1) Takva elbisesi = Kadın-Erkek (A’raf 26)
2) Zinaya yaklaşmamak = Kadın-Erkek (İsra 32)
3) Dış Elbise = Kadın (Ahzab 59)
4) Zinanın çok büyük günah oluşu = Kadın-Erkek (Nur 23-24)
5) Gözü haramdan sakınmak = Kadın-Erkek (Nur 30-31)
6) Örtü = Kadın (Nur 31)
7) Selam = Kadın-Erkek (Nur 27- Nur 61)
evet yukarıdaki ayetlerde verilen tüm emir ve yasaklara uyularak bilhassa selam ın asıl manası olan emniyet, güven, barış sözü verilip alınarak ayette belirtilen kişilerle bir arada yemek yenilebilir sonucuna vardım yaptığım araştırmalardan.


About the Author
Author

HIRA

Leave a reply

Name (required)

Website