Karıncalar ve Süleyman Peygamberin Ordusu

Karıncalar ve Süleyman Peygamberin Ordusu

Neml Süresinde anlatılan olayda karıncaların Süleyman Peygamberi nasıl tanıyabildikleri konusu günümüzde bazı kişilerce soruluyor. Cevaplayalım;

Süleyman’ın ordusu sadece insanlardan değil, cinlerden ve kuşlardan da oluşuyordu:

Kutsal Kuran

27:16 Süleyman, Davud’a mirasçı oldu ve şöyle dedi: “Ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize herşeyden biraz verildi. Kuşkusuz bu, apaçık lütfun ta kendisidir.”

27:17 Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları, Süleyman’ın huzurunda bir araya getirildi. Onlar, düzenli bir biçimde sevk ediliyorlardı.

27:18 Nihayet karınca vadisine geldiklerinde, bir dişi karınca dedi ki: “Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları, farkında olmaksızın sizi kırıp geçmesin.”

21:79 Süleyman’a, doğru anlama yeteneği bağışladık. Her birine bilgi ve bilgelik verdik. Davud’un emrine dağları ve kuşları verdik. Biz bunları yapmıştık.

Ayetlerde görüldüğü üzere Süleyman peygamber kuşlarla, cinlerle ve hatta dağlarla iletişim halindedir. Yani doğa/tüm canlılar onu yakından tanımaktaydı. Kendisinin ve ordusunun adı/şöhreti o dönemde bütün hayvanların dilindeydi. Ayrıca böylesine müthiş bir ordu hep birlikte hareket halinde gelirken herkes tarafından kolayca tanınacaktır. Ve yine bu kalabalığın parçası olan kuşların tabiatta diğer canlılarla iletişimi de unutulmamalı. Yani karıncaların bireysel olarak Süleyman Peygamberi tanıması da şart değil burada, ordusunu tanıdıklarından dolayı, ezilmemek için yuvalarına çekiliyorlar.

Bu arada Kuran’da, bazı insanlar dışında tüm canlıların sürekli olarak Allah’ı andıkları da bildirilmektedir.

Kısacası böceklerin, hayvanların ve tüm doğanın dilini bir gün teknoloji ile deşifre edersek sanılandan çok daha fazla şey bildiklerini göreceksiniz.

Bu arada, evvelden, karıncaların ses kullanmadan hormonlarla işaretleştiği kabul ediliyordu. Ama Kuran’da da belirtildiği gibi, karıncaların sesli konuştuğu ortaya çıktı günümüzde:

Hatta konuşma dilleri çözülmeye bile başlandı:

https://www.science.org/content/article/shhh-ants-are-talking?fbclid=IwAR3mi47WSGuexFxZNYhUhqV1NQ9wjMu133_OYag0qRmc59vxih_QpvUnXyk

Ve ilginçtir, Süleyman’ın sesini işittiği karınca da dişi idi. Ve ayrıca zaten işçi karıncaların hepsi dişidir:

https://www.miracles-of-quran.com/ants.html

Başka bir deyişle son buluşlarıyla bilim yine Kuran’ı doğruladı ve tüm dünyada bu konu konuşulmaya başlandı.

Selam ve sevgiler
Emre Karaköse (Emre_1974tr)


About the Author
Author

Leave a reply

Name (required)

Website