Kuran’da Reenkarnasyona İşaret Eden Ayetler Var mıdır?

Kuran’da Reenkarnasyona İşaret Eden Ayetler Var mıdır?

Kuran’da geçen konuları anlamaya çalışırken tek bir ayeti esas alıp parçacı bir yaklaşımda bulunmak isabetli değildir. Aranan konu hakkındaki bütün ayetleri taramak ve Kuran’a bütüncül olarak yaklaşmak gerekmektedir. Aksi taktirde isabetli sonuç elde edilemez. Kuran ayetlerinin hiç birinden reenkarnasyon inancı çıkmamaktadır. Bu tamamıyla zorlama bir yaklaşımdır. Aksini ispat eden, dünyadaki hayatımızın ilk yaratılışımız olduğu ve öldükten sonraki ahirette tekrar yaratılacağımızı anlatan birçok ayet bulunmaktadır. Kuran ayetlerini zorlama ile çekiştirerek kendi düşünce ve felsefelerine delil bulmaya çalışan zihniyetlerin reenkarnasyonun Kuran’da olduğunu iddia ettikleri ayetler ve bunu çürüten ayetlerin bir kısmını inceleyebiliriz.

Dediler: “Rabbimiz! Bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Buradan çıkmak için bir yol daha var mı?” (Mümin Suresi, 11)

Allah’a nasıl nankörlük ediyorsunuz?! Siz ölülerdiniz, O sizi diriltti.Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir. Nihayet O’na döndürüleceksiniz. (Bakara Suresi, 28)

Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki, şükredebilesiniz. (Bakara Suresi, 56)

Sizi yerden yarattık. Tekrar oraya göndereceğiz. Ve oradan sizi bir kez daha çıkaracağız. (Taha Suresi, 55)

Saffat Suresi, 51: İçlerinden bir sözcü şöyle der: “Benim yakın bir arkadaşım vardı.”

Saffat Suresi, 52: Derdi ki: “Sen gerçekten şunu tasdik edenlerden misin?”

Saffat Suresi, 53: “Biz, ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra, gerçekten cezalandırılacak mıyız?”

Saffat Suresi, 54: Dedi: “Siz de bir araştırır mısınız?”

Saffat Suresi, 55: Araştırdı, nihayet onu cehennemin ta ortasında gördü.

Saffat Suresi, 56: Dedi: “Vallahi, az kalsın sen beni de buralara düşürecektin.”

Saffat Suresi, 57: “Rabbimin nimeti olmasaydı, kesinlikle ben de şurada toplananlar arasına girmiş olacaktım.

Saffat Suresi, 58: “Peki, biz artık ölmeyecek miyiz?”

Saffat Suresi, 59: “Sadece ilk ölümümüz; azaba da uğratılmayacağız, öyle mi?”

Saffat Suresi, 60: Doğrusu bu, büyük başarının ta kendisidir.

Reenkarnasyon savunucuları, “bizi iki kez öldürdün iki kez dirilttin” şeklindeki ifadeyi çarpıtmaya çalışmaktadırlar. Ancak Bir sonraki ayetten de ve başka ayetlerden de anlaşıldığı gibi Kuran, insanın yaratılmadan önceki durumunu yani yokluktaki durumunu ölüm olarak ifade etmektedir ve bu “ilk ölümümüz” olmaktadır. Dünyada yaratılışımız “ilk yaratılışımız” olmaktadır. Dünyadaki ölümümüz “ikinci ölümümüz” olmaktadır. Ahirette tekrardan diriltileceğimiz zaman “ikinci yaratılışımız” meydana gelmektedir. Diğer ayetlerde de insanın topraktan yaratıldığı sonra ölünce tekrardan toprağa döneceği ve kıyamet günü tekrardan yaratılacağı anlatılmaktadır. Ahiretten verilen kesitte,

“Peki, biz artık ölmeyecek miyiz? Sadece ilk ölümümüz; azaba da uğratılmayacağız, öyle mi?” Doğrusu bu, büyük başarının ta kendisidir. (Saffat Suresi, 58-60)

Şeklindeki ifadeler bize, sadece bir kere öleceğimizi ve tekrardan dünyaya gönderilmemiz gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylemektedir.

Bu konuda daha bir çok ayet incelenebilir ve incelendiğinde reenkarnasyon şeklinde, ruhların tekrar tekrar dönüp yeryüzünde vücut bulması hikayelerinin ne kadar tutarsız olduğu görülebilir.


About the Author
Author

Editor 3

Leave a reply

Name (required)

Website