Hıristiyanlığın Üçleme (Teslis) İnancına Eleştiri

Hıristiyan Kutsal Kitapları Üçlemenin Varlığını Açıkça Reddeder

Günümüzde Hıristiyanlıkla ilgili en büyük problem pek çoğunun İsa peygamberi, bir elçi olarak değil, Tanrı olarak kabul etmeleridir. Bunun en büyük sebebi Hıristiyanlığın yayılmaya başladığı dönemde bulunduğu bölgedeki pagan dinleri, Yunan felsefesi ve mistik Ortadoğu dinlerinden çokça etkilenmiş olmasıdır. İlk dönemde Hıristiyanlık, Yahudilik gibi tek tanrıcı bir inanca sahipken, diğer dinlerden Hıristiyanlığa geçenler zamanla dine kendi geleneklerini sokmuş, dini  bozmuştur.

Üçleme; Tanrı’nın Baba, Oğul (İsa) ve Kutsal Ruh şeklinde üç kutsal kişilik olarak tanımlandığı Hıristiyan doktrinidir. Bu doktrine göre her kişilik Tanrı’dır, birlik içinde bir arada var olmaktadır,  aynı anda eşit ve anda sonsuzdur. Yani Tanrı her ne kadar bir olarak görünse de aslında o üç ayrı tam tanrıdan oluşmaktadır. Böyle bir düşünce kendi içinde çelişkiler taşıdığı kadar akla ve mantığa aykırı ve izahı zor bir düşüncedir.

Bir dinin en kesin kaynağı onun kutsal kitaplarıdır. Hıristiyan kutsal kitap kanonu iki temel bölümden oluşmaktadır. Bunların ilki Eski Ahit olarak adlandırılan, Yahudi kutsal kitap külliyatıdır, yani eski şeriattır. Diğeri ise havarilerin ve Pavlus gibi din adamlarının Tanrı’nın emirlerini, İsa’yı ve onun sözlerini anlattıkları kitaplar ve mektuplardan oluşan Yeni Ahit isimli külliyattır. Hıristiyanlar hem Eski Ahit’i hem de Yeni Ahit’i dinin kaynağı olarak kabul ederler. Ancak ne Eski Ahit’te ne de Yeni Ahit’te dünyanın en eski hurafesi olan Hıristiyan üçleme doktrini yer almaz.

 

Eski Ahit’te üçlemenin olmadığının kanıtı ifadeler:

Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. (Yeşaya 45:22)

Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın, Tek Tanrı sensin. (Mezmurlar 86:10)

Artık anlayın ki, ben, evet ben O’yum, Benden başka tanrı yoktur! Öldüren de, yaşatan da, Yaralayan da, iyileştiren de benim. Kimse elimden kurtaramaz.
(Yasanın Tekrarı 32:39)

 

Yeni Ahit’te üçlemenin olmadığının kanıtı ifadeler:

Yeni Ahit’in farklı yerlerinde Tanrı’nın bir olduğu, İsa’nın insan ve Tanrı’nın bir elçisi olduğu, İsa’nın Tanrı’nın emirlerinin dışında hareket etmediği açıkça belirtilmiştir. Ayrıca Yeni Ahit’te “Tanrı’nın oğulları” şeklinde bahsedilen baba-oğul ilişkileri tamamen mecazidir. Yani oğul ifadesi tüm insanlık için kullanılmıştır.

Çünkü tek Tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur. (1. Timoteos 2:5-6)

Kendim için tanıklık eden bir ben varım, bir de beni gönderen Baba benim için tanıklık ediyor.›› (Yuhanna 8:18)

İsa onlara, ‹‹Benim öğretim benim değil, beni gönderenindir›› diye karşılık verdi. (Yuhanna 7:16)

İsa, Baba’nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı’dan çıkıp geldiğini ve Tanrı’ya döneceğini biliyordu. (Yuhanna 13:3)

Bunun için, göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, dikkatinizi açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini İsa’ya çevirin. Musa Tanrı’nın bütün evinde Tanrı’ya nasıl sadık kaldıysa, İsa da kendisini görevlendirene sadıktır. (İbraniler 3:1-2)

Halktan bazıları bu sözleri işitince, ‹‹Gerçekten beklediğimiz peygamber budur›› dediler. (Yuhanna 7:40)

Tanrı’nın Ruhu’yla yönetilenlerin hepsi Tanrı’nın oğullarıdır. (Romalılar 8:14)

Görüldüğü gibi Hıristiyanlığın en temel iki kaynağı, üçlemenin veya İsa’nın Tanrı olduğu inancının varlığını açıkça reddediyor.

 


About the Author
Author

Temel

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website