About the Author
Author

Temel

Kuran’da Ticaret

Eski çağlardan beri ekonomik alanda en temel meleklerden biri olan ticaret hem maddi getirisi hem de sosyal konumu ve işlevi, üretilen malların ihtiyaca göre dağılımının sağlanması ve geniş bir istihdam alanı açması sebebiyle insanlık tarihinde hep önemini korumuştur. Diğer sosyal faaliyet alanlarında olduğu gibi ticarette de insanların ortak faydalarını, toplumsal huzuru ve güven ortamını korumayı, insanların haklarını korumayı hedefleyen hukuki (daha&helliip;)

Hz. Muhammed’in İncil’de Müjdelenmesi

Günümüzde misyonerlik faaliyetleri özellikle üniversitelerde etkisini arttırmaya başladı. Bu misyoner faaliyetlere karşı biz Müslümanlara düşen, ilk olarak Kuran’ı iyi bilmek, ikincisi ise uygun bir dille İslam’ı tebliğ etmektir. Eğer bir gün Hristiyan bir misyonerle karşılaşırsak, ona hatırlatmamız gereken şeylerden biri de Hz. Muhammed’in Hristiyan kutsal kitabında bildirilmiş olduğudur. Yeni Ahit’te İsa’nın Tanrı tarafından gönderilen bir elçi olduğu açık ve nettir. (daha&helliip;)

İslam ve Hint Dinleri

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’te yani ilahi dinlerde Allah’ın yaratması, ölüm ve ahiret inancı üç önemli esastır. Ancak hem geçmişte hem de günümüzde insanlar bütün korkuların temeli olan ölümden kaçmak için farklı yollar aramışlar ve bir kısmı yanlış bir şekilde içinde “ruh göçü” gibi inançların bulunduğu Hint dinlerine (Budizm, Hinduizm, Taoizm, yeni dini hareketler vs. ) meyil etmişlerdir. Bu Hint kökenli (daha&helliip;)

Hıristiyanlığın Üçleme (Teslis) İnancına Eleştiri

Hıristiyan Kutsal Kitapları Üçlemenin Varlığını Açıkça Reddeder Günümüzde Hıristiyanlıkla ilgili en büyük problem pek çoğunun İsa peygamberi, bir elçi olarak değil, Tanrı olarak kabul etmeleridir. Bunun en büyük sebebi Hıristiyanlığın yayılmaya başladığı dönemde bulunduğu bölgedeki pagan dinleri, Yunan felsefesi ve mistik Ortadoğu dinlerinden çokça etkilenmiş olmasıdır. İlk dönemde Hıristiyanlık, Yahudilik gibi tek tanrıcı bir inanca sahipken, diğer dinlerden Hıristiyanlığa geçenler (daha&helliip;)

Süleyman Peygamber

  Süleyman peygamber, Kuran’da ismi geçen en zengin ve kudretli peygamberlerden biridir.  Allah ona  kasırgayı boyun eğdirmiş, onun emrine cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular vermiştir. Çok büyük bir  zenginlik ve saltanata sahip olmasına rağmen, Süleyman peygamber kibir ve gurur yapmamış, Allah’a şükretmiş ve O’nun yolundan ayrılmamıştır. Süleyman peygamberin bu özellikleri Kuran’ı Kerim’de şu şekildedir:   27:16 Süleyman, Davûd’a mirasçı oldu (daha&helliip;)

Magazin Programları ve Dedikodu

Güzel bir pazar sabahındayız… Hafta içinin bütün o yorgunluğu üstümüzden biraz olsun gitmiş, biraz da geç kalkmışız ve kahvaltımızı yapıyoruz. Bu arada televizyonun magazin programı da açık, gece Bebek ve Nişantaşı’nda yakalanan ünlüler ve onların kimlerle birlikte olduğu, kimin kimi aldattığı dedikoduları dinliyoruz. Evet, aslında bu olay her hafta sonu hatta her gün gazeteleri okuduğumuzda karşımıza çıkan bir şey. Gülüyoruz, (daha&helliip;)

İslam ve Sosyal İlişkiler

  Birlikte yaşamak, insanların birbirine karşı saygılı ve sabırlı olmasını gerektirir. Hele bir de çok farklı kültürlerden insanların bulunduğu bir metropolde yaşıyorsak…  Dün İstanbul Levent metrosunda işten yeni çıkmış herkes gibi ben de trenin gelmesini bekliyordum. Binanın 12. katında toplantılarla geçen bir günün bütün yorgunluğu, sinir ve stresi ayrıca o kalabalık ve gürültünün içinde bir de ayakta tren beklemek adeta (daha&helliip;)