Allah’ın İlk Emri: “Oku”

Allah’ın İlk Emri: “Oku”

OKU…

 

“Yaratan Rab’binin adıyla  OKU.  O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.”
Alak Suresi 96/1-2

Yüce Allah’ın Peygamberimize  vahyettiği  ilk  Ayet ve ilk emir…  OKU!   Ve Yüce Rab’bim emrediyor! OKU!

Anlaman ve  gereğini  yapman için… OKU!

“OKU!  İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rab’bin, en büyük kerem sahibidir.”
Alak Suresi 96/3-4-5

Yüce Allah,   Kur’an’ı  Kerim’in  ilk vahyedilen  yukarıdaki  5 ayetinde OKU’mamızı  emrediyor.  Dinimizin temelini oluşturan  emirleri,  öncelikle OKU’yup anlamamızı  emrediyor. Peki… Bizler böylemi yapıyoruz?

Büyük  çoğunluk adına söylüyorum… HAYIR!

Yıllar öncesi… Cuma namazı için her zaman ki gibi camiye erken gitmiştim. Yaklaşık 200 kişilik küçük bir semt Camii. Namazımızı kıldıran Hocamıza yaklaşarak sordum.

–          “Bizler niye Kur’an okurken surelerin başında Besmele çekeriz?”

Yutkundu… Bunun  bir gerek  olduğunu, ilk Müslümanlardan bu yana böyle olduğunu, Besmele ile başlamanın daha hayırlı olduğunu  v.b  cümleler söylemişti.

Kur’an’ı  anladığım dilden okumaya ve daha doğrusu  okumanın ötesinde anlamaya başladıktan sonra Hoca’nın niye yutkunduğunu ve bana;

–          “Besmele Allah’ın emridir… Alak suresi 1. Ayetinde YARATAN RAB’BİNİN ADIYLA  OKU! diye emretmiştir.”  açıklayamasını  yapamadığını şimdi daha iyi anlıyordum.

Biliyordum ki, Hoca da Kur’an’ı  sadece okuyordu!

Biz İnananlara düşen O’nu  asılı olduğu duvardan indirmek ve anladığımız dilden OKUmak ve ANLAMAKtır.  Düşünerek, anlayarak ve Rab’bimin emirlerini, Rab’bimin istediği gibi Dosdoğru  yapabilmektir.

OKUmalıyız Kur’an’ı… ANLAMAK  için…  ANLADIĞIMIZ DİLDEN.

OKUdukça, anladıkça,  yanlışlarımızı düzeltmemize, yanlışlardan kurtulmamıza  yardımcı ol Rab’bim. Tüm inananları yanlışlarından kurtar. Onları doğru, dosdoğru yola ilet… Senin her şeye gücün yeter.(Amin)


About the Author
Author

Okumush

Comments (9)
Leave a reply

Name (required)

Website