Kuran’a Göre İnanan ve İnkarcı Kadınlar…

Geleneksel İslam anlayışı olan hadis kaynaklı mezhepçi İslam’la ilgili sıkıntılardan biri de kadın konusudur. Kadın konusu ile ilgili problemli durumlardan biri de kadınların ahlaki durumu, ahiretteki durumu ile ilgili olumsuz genellemelerdir. Bazı hadislere göre kadınların içinden dinen iyi olanı çok nadir olup, bazılarına göre ise kadınlar kötülüğün kaynağı, müslüman erkekleri dinden, kulluktan alıkoyan belli başlı unsurlardan biridir.

Kuran’da ise ahirete yönelik olarak veya Allah’a iyi kul olma, kötü kul olma bağlamında ister insanları erkek – kadın olarak cinsiyetlerine göre olsun isterse ırk, kavim, aşiret, akrabalık gibi farklı sınıflamalara göre olsun genellemelere rastlamamaktayız. Kuran’da insanlar ancak cinsiyet, ırk, kavim, aşiret, akrabalık gibi özelliklerden bağımsız olarak inançları ve eylemlerine göre değerlendirilmektedir. Aşağıdaki ayetler bu konuda özellikle kadınların dini yönden iyi olup olmamaları açısından önemlidir.  

 

66 – Tahrim Suresi –

9. Ey Peygamber! Küfre sapanlarla ve münafıklarla mücadele et ve onlara karşı sert davran! Varacakları yer cehennemdir onların. Ne kötü dönüş yeridir o!

10. Allah, küfre sapanlarla ilgili olarak Nûh’un karısı ile Lût’un karısını örnek verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki barışçı kulun nikâhı altında idiler, onlara hıyanet ettiler de eşleri, Allah’tan onlara gelecek olanı hiçbir şeyle geri çeviremediler. Şöyle dendi onlara: “Girin ateşe diğer gireceklerle birlikte!”

11. Allah, iman edenlerle ilgili olarak da Firavun’un karısını örnek verdi. Hani, o şöyle demişti: “Ey Rabbim! Benim için katında, cennette bir barınak yap; beni, Firavun’dan, onun yapıp ettiğinden kurtar; beni zulme sapmış topluluktan da kurtar.”

12. Ve Allah, ırzını bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem’i de örnek verdi. Biz onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdikledi de içten bağlananlardan oldu.

 

Yukarıdaki ayetlerde 2 inanan kadın ve 2 inkârcı kadına örnek verilmektedir. Buradan kadınlar içinde Allah’a iyi kul olabilecekler olduğu gibi inkârcıların da olacağı mesajı verilmektedir. Ayeti dikkatle incelersek daha da ileri giderek iyi kul olmanın sadece peygamberin akrabası hatta karısı olma ile sağlanamayacağı mesajının da verildiği görülür. Zira inkârcı kadınlara örnek olarak gösterilen kişiler Nuh ve Lut’un eşleridir. Kendini “tanrı” ilan eden inkârcı Firavun’un eşi ise Meryem ile birlikte inanan, Allah’ın sevdiği kadınlardan biri olarak gösterilmektedir.

Sonuç olarak gerek Kuran’ın genelinden belirli bir cinsiyete, ırka, aşirete vurgu yapılmamasından gerekse bu gibi ayetlerden Allah’ın iyi kulu olmanın yolunun sağlam inanç ve takva olduğu anlaşılmaktadır.

 

3 – Ali İmran Suresi –
133. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni göklerle yer kadar olan cennete doğru yarışır gibi koşuşun. O, takva sahipleri için hazırlanmıştır.


About the Author
Author

Leave a reply

Name (required)

Website