“Yaratan Rabbinin Adıyla Oku” Ne Anlama Geliyor?

“Yaratan Rabbinin Adıyla Oku” Ne Anlama Geliyor?

Kur’an ayetlerinin ilk indirilmeye başlandığında, Allah elçisine Alak suresi 1. ayetinde, Yaradan Rabbin adıyla oku diye geçer. Sizce bu ayette geçen OKU emriyle Allah elçisine, ne söylemek istiyor olabilir? Kur’an ı oku diyor dersek, daha indirilmiş bir kitap, ayetler olmadığına göre, bu ayette geçen OKU emrinden, indirdiğimiz ayetleri, bildiğimiz şekliyle biz söyleyince sende tekrarla şeklinde anlarsak, sanırım ayetin bizlere anlatmaya (daha&helliip;)
Allah’ın İlk Emri: “Oku”

Allah’ın İlk Emri: “Oku”

OKU…   “Yaratan Rab’binin adıyla  OKU.  O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.” Alak Suresi 96/1-2 Yüce Allah’ın Peygamberimize  vahyettiği  ilk  Ayet ve ilk emir…  OKU!   Ve Yüce Rab’bim emrediyor! OKU! Anlaman ve  gereğini  yapman için… OKU! “OKU!  İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rab’bin, en büyük kerem sahibidir.” Alak Suresi 96/3-4-5 Yüce Allah,   Kur’an’ı  Kerim’in  ilk vahyedilen  yukarıdaki  5 ayetinde (daha&helliip;)