ÇAĞRI

Her yıl ramazan aylarında zihinlerimize sunulan şu meşhur film Çağrı. Sanatsal değeri tartışılmaz güzel bir film ama ya öğrettikleri ya da öğretmeye calıştıkları..


Bu filmi izledigimizde Allah`a inanmayan, sadece putlara tapan, namaz, oruç, hac, nedir bilmeyen bir Mekkeli Müsrikler toplumu ile karşı karşıyayızdır da, Muhammed Peygamber (selam ona) guya bu topluma Allahın varlıgını bildirmeye ve bu ibadetleri ögretmeye gelmiştir. Peki tarih ve Kuran ne diyor Mekke toplumu icin. Sahi eger onlar, Mekkeli Müşrikler ise nasıl oluyor da Allah a inanmıyorlar cünkü Müşrik olmak icin önce Allah a inanmak daha sonra Allah ile beraber bir takım ilahlara da (Lat, Menat, Uzza gibi) inanmak (onları Allah`a eş koşmak) gerekecektir. Ama asla Allah bırakılmayacaktır. Hatta Allah o kadar yüce ve büyüktür ki onlar (müşrikler)Allah`tan direk olarak birseyler istemeye cesaret edemezler, onlara göre Allah ulaşılmaz uzaklarda bir tanrıdır bu nedenle araya aradaki mesafeleri azaltmak icin Latları, Menatları, Uzzaları, Hubelleri koyarlar. İşte Mekkeli müsriklerin durumu. Nasıl? Hiç de Çağrı`daki gibi degil ama degil mi?

Peki bakalım kitabımız Kuran ne söylüyor Mekkeli Müşrikler hakkında..

و َ ل َ ئ ِ ن ْ س َ أ َ ل ْ ت َ ه ُ م ْ م َ ن ْ خ َ ل َ ق َ ا ل س ّ َ م َ و َ ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ ل َ ي َ ق ُ و ل ُ ن ّ َ ا ل ل ّ َ ه ُ ق ُ ل ِ ا ل ْ ح َ م ْ د ُ ل ِ ل ّ َ ه ِ ب َ ل ْ أ َ ك ْ ث َ ر ُ ه ُ م ْ ل َ ا ي َ ع ْ ل َ م ُ و ن َ

31/25- Andolsun ki onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, elbette “Allah” diyecekler. “Allah`a hamd olsun. ” de. Fakat onların çoğu bilmezler.

و َ ل َ ئ ِ ن ْ س َ أ َ ل ْ ت َ ه ُ م ْ م َ ن ْ خ َ ل َ ق َ ه ُ م ْ ل َ ي َ ق ُ و ل ُ ن ّ َ ا ل ل ّ َ ه ُ ف َ أ َ ن ّ َ ى ي ُ ؤ ْ ف َ ك ُ و ن

43/87- Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette: “Allah” derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?

و َ ل َ ئ ِ ن ْ س َ أ َ ل ْ ت َ ه ُ م ْ م َ ن ْ خ َ ل َ ق َ ا ل س ّ َ م َ و َ ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ ل َ ي َ ق ُ و ل ُ ن ّ َ خ َ ل َ ق َ ه ُ ن ّ َ ا ل ْ ع َ ز ِ ي ز ُ ا ل ْ ع َ ل ِ ي م ُ

43/9- Eğer sen onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan elbette: “Onları Aziz, Alim olan Yarattı. ” derler. (Görüyormusunuz Allah`ı tanıyorlar hemde Aziz ve Alim isimleriyle)

أ َ ل َ ا ل ِ ل ّ َ ه ِ ا ل د ّ ِ ي ن ُ ا ل ْ خ َ ا ل ِ ص ُ و َ ا ل ّ َ ذ ِ ي ن َ ا ت ّ َ خ َ ذ ُ و ا م ِ ن ْ د ُ و ن ِ ه ِ أ َ و ْ ل ِ ي َ ا ء َ م َ ا ن َ ع ْ ب ُ د ُ ه ُ م ْ إ ِ ل ّ َ ا ل ِ ي ُ ق َ ر ّ ِ ب ُ و ن َ ا إ ِ ل َ ى ا ل ل ّ َ ه ِ ز ُ ل ْ ف َ ى إ ِ ن ّ َ ا ل ل ّ َ ه َ ي َ ح ْ ك ُ م ُ ب َ ي ْ ن َ ه ُ م ْ ف ِ ي م َ ا ه ُ م ْ ف ِ ي ه ِ ي َ خ ْ ت َ ل ِ ف ُ و ن َ إ ِ ن ّ َ ا ل ل ّ َ ه َ ل َ ا ي َ ه ْ د ِ ي م َ ن ْ ه ُ و َ ك َ ا ذ ِ ب ٌ ك َ ف ّ َ ا ر ٌ

39/3- İyi bil ki, halis din ancak Allah`ındır. O`ndan başka birtakım veliler tutanlar da şöyle demektedirler: “Biz onlara sadece bizi Allah`a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. ” Şüphe yok ki; Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah hidayet etmez.

Hiçbirimiz Çağrı ve benzeri filmleri izleyerek daha fazla İslam olamayız, Allah`ın bizden yasamamızı istedigi hayat nizamını Kuran`dan ama sadece Kuran`dan öğrenelim. Başka kitaplar okumayalım, filmler seyretmeyelim demiyorum ama önce bilinç kaynagı olan kitabı bir okuyalım, kitapla beraber evreni bir okuyalım önce ve hayata Allah`ın bak dedigi yerden bakalım… Bizler bu kitaptan sorguya çekileceğiz arkadaslar. Peygamberin (selam ona) “iste bu benim ümmetim Kitabı yüzüstü bıraktı” şeklindeki sikayetine muhattab olmayalım.

(Bu yazının yazarı bu tavsiyelerini önce kendi nefsine sonrada okuyucu dostlarına iletmek icin yazmıstır)

Özet: Muhammed Peygamber (selam ona) kimseye şoyle dememiştir “arkadaşlar bakın Allah var ona inanın O` ibadet edin”.

Ama şunu demiştir Allah ile beraber taptıklarınızı bırakın ve sadece Allah`a ibadet edin Allah ile beraber başka isimleri anmayın, bırakın şu putları, bırakın şeyhleri, hocaları, efendi hazretlerini de direk Allah`tan isteyin ve sadece temiz bir niyet ile O`na ibadet edin.

Not: Eger biz dinimizi kendi kaynağından yani Kuran`dan ögrenmez isek baskaları bizi sömürge yapabilecek sekilde ögretir de biz doğru yolda olduğumuzu sanar dururuz.

Lütfen hatalarımı ve eksikliklerimi düzeltiniz ve bildiriniz. Kusursuz olan bir tek Allahtır.

Konuyu bir dahaki yazımda daha geniş ele almaya çalışacağım inşAllah.

Esenlikler..

Yazar : Kürşat

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website