İNSAN VE DİĞER CANLILARIN YARATILMASI

Eski dönemlerde insanlar sıklıkla insanın ve diğer canlıların basit varlıklar olduğunu, dahası dünyanın ve evrenin de basit, sabit bir düzeni olduğunu düşünüyorlardı. Bu düşünce zaman zaman insanları evrenin ve evrendeki canlıların kendi kendilerine var olduklarını ve varlıklarını kendi kendilerine sürdürebileceklerini düşünmeye sevk etmiştir. Pozitivizmin; yani bilim vasıtasıyla bütün doğruların kesin olarak bulunacağı, bilim dışı kaldığı düşünülen alanın ise yok sayılacağı düşüncesinin; ortaya çıktığı 17. ve 18. yüz yıllarda ise gerek insanın gerek diğer canlıların gerekse evrenin işleyişinin bütün sırlarının ve bunların nasıl ortaya çıktığının bilimin ilerlemesiyle tamamen çözüleceği ve bu konuda hiçbir boşluk kalmayacağı düşünülüyordu.


Hâlbuki daha sonraki yüzyıllarda muhtelif bilim dallarındaki gelişmeler ve bulgular gerek evrenin gerekse insan ve diğer canlıların yapılarının ve işleyişlerinin tahmin edilenden çok daha karmaşık olduğunu ortaya koydu. Bu süreçte bilimdeki önemli gelişmelerle bir yandan insan vücudunun yapısı ve işleyişiyle ilgili pek çok yeni şey öğrenilirken diğer yandan da insan vücudunun karmaşık yapısı ve tasarımı anlaşıldı. Bu da bazı bilim adamlarını bunların bir Yaratıcı tarafından yaratıldığını, tasarlandığını ve devamlılıklarının yine O’nun tarafından sağlandığını düşünmeye yöneltti.

Bu bilimsel veriler günümüzde evrenin yaratıcısı olan Allah’ın varlığını savunmada çok önemli bir yer tutmaktadır. Kuran’da aşağıda geçen ayet de bu kapsamda önemlidir. Kuran’ın çeşitli ayetlerinde Allah kendi varlığına dair delillere işaret ederken; yüz yıllar önce insanın ve diğer canlı türlerinin varlığının da Allah’ın varlığı için önemli delillerden biri olduğu vurgulanmıştır. Allah sadece insana can vermekle, evreni insan yaşamına son derece uygun biçimde tasarlamakla ve evrende Yaratıcının varlığına ilişkin pek çok delil göstermekle kalmıyor bu delilleri aynı zamanda vahiy yoluyla da bizlere hatırlatıyor.

4- Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır.
45 – Casiye Suresi

Yazar : ferhat

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website