kıyamet sahneleri – fizikle açıklamalar 1

YENİDEN DİRİLİŞ FİZİKSEL BİR SÜREÇ MİDİR?


Fatır suresi 9. ayet

“[hatırlayın: ] bulutları yükseltmek için rüzgarları gönderen Allah`tır; sonra Biz onları çorak beldelere sürükler ve cansız toprağa hayat veririz: yeniden dirilme de işte böyle olacaktır. ”
(burada hatırlayın sözü için bir açıklama yapmak isterim, insan kelimesi farsça da unutan anlamına geliyormuş. )
Eskiden yağmurun yağışı, daha sonra bitkilerin belirişi mucizevi olarak kabul edilirken günümüzde bunların çeşitli tabiat kanunları altında oluştuğu biliniyor. Yeniden dirilişinde bu fiziksel süreçlere benzetilmesinden hareketle, kıyamet günü ve yeniden diriliş, bu bakış açısıyla fizik kanunları altında değerlendiriliyor.

http: //dev. islamicity. com/Science/dayjudge. shtml ÇEVİRİ YAPTIM

Zaman evrenin en gizemli konularından biridir.. kimse gerçekte ” zaman” ın ne olduğunu bilemiyor.. Einstein, saatle ölçtüğümüz birşey olarak tanımlıyor zamanı.
Zaman ışığın hızına yaklaşan hızlarla hareket eden objelerde bu hızla ilgili olarak yavaşlar, ışık hızına ulaşmış bir obje için zaman durmuştur
Zaman ayrıca, yoğunluğu artan objelerde de yavaşlama gösterir. Mesela dünya da yavaş, daha masif olan güneşte daha yavaş, çok yoğun olan
nötron yıldızlarda çok daha yavaş ve süper yoğun hale gelmiş kara deliklerde ise zaman durmuştur.
Zamanın bir yönü de vardır ve her zaman geleceğe hareket eder. Gökyüzünden yağmurun düştüğünü görürüz, objeler kırılır, insanlar yaşlanır ve ölür.
Asla bir camın kırılmamışlığa gittiğini görmeyiz yada ölümden döneni de görmeyiz.
Tüm bu şeyler ancak zaman geri dönerse gerçekleşir. Bazı fizikçiler, Michael Berry, Thomas Gold, Stephen Hawking gibi evren içe doğru çökmeye başlarsa
zamanında tersine döneceğini önermektedirler.
Kur`an 21. sure-104. ayet
(Düşününüz) O günü ki, kitaplar için sahifelerin dürülmesi gibi göğü düreceğiz. İlk yaratılışta başladığımız gibi onu iade edeceğiz. üzerimize bir va`addir ki, muhakkak yapıverecekleriz

Yazar : pelin güçlü

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website