Bam Teli: “Vahyi Günümüzle Okumak”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAM TELİ : “VAHYİ GÜNÜMÜZLE OKUMAK”

EVVELKİLERİN MASALI ETMEDEN , VAHYİN BÜTÜN İNSANLARA , BÜTÜN MEKANLARA, BÜTÜN ZAMANLARA HİTAP ETME İLKESİNE RİAYETEN “VAHYİ GÜNÜMÜZLE OKUMAK”…

DİKKAT BUYURMANIZI İSTİYORUM…

Kur’an da Hristyan ve Yahudiler Resul İbrahim(selam ona) hakkında tartışırlar …Tartışmanın sebebi İbrahim ‘ i sahiplenmektir. Hristyanlar der ki İbrahim Hristyandı , Yahudiler derler ki İbrahim Yahudi idi…Bunun üzerine ALLAH Kur’an da der ki :

Ali İmran 65 : ” Ey ehl-i kitap! İbrahim hakkında niçin çekişirsiniz? Halbuki Tevrat ve İncil, kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz?”

Ali İmran 66 : ” İşte siz böyle kimselersiniz! Hadi hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda tartıştınız; fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz! Oysa ki Allah, her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz.

Ali İmran 67 : ” İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyan idi; fakat o, Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman idi; müşriklerden de değildi.”

AYETİ GÜNÜMÜZE TAŞIYALIM GÜNÜMÜZLE OKUYALIM…

Zamanımızdada söz konusu durum Resul Muhammed(selam ona) için gerçekleştirilmektedir. Herkes onu sahiplenmekte o bizim gibi düşünüyordu demektedir ve ona kendi ekolünü grubunu isnat etmekte yahut o bu durumu meşru görürdü gibisine sözler sarf etmektedirler.

EVET ŞİMDİ EVVELKİLERİN MASALI ETMEDEN , VAHYİN BÜTÜN İNSANLARA , BÜTÜN MEKANLARA , BÜTÜN ZAMANLARA HİTAP ETME İLKESİNE RİAYETEN “VAHYİ GÜNÜMÜZLE OKUYALIM :

Sünniler Muhammed Sünnidir dediler , Şiiler ise hayır Şiidir dediler , bu onların uydurdukları sözlerdir.

Ey Sünni ve Şiiler bilmezmisiniz ki Muhammed Sünnilikten ve Şiilikten önce yaşamıştır ve Kütübü Sidde ile Kitabı Erbaa ondan sonra yazılmış bütün itikadi siyasi ameli mezhepler ondan sonra oluşturulmuştur. Hiç düşünmez misiniz ?

İşte siz böyle kimselersiniz! Hadi hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda tartıştınız; fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz! Oysa ki Allah, her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz.

Muhammed ne Sünni ne de Şii /ne Eşari ne Maturidi/ne Hanefi ne Şafi ne Maliki ne Hanbeli / ne Alevi ne Caferi / ne Nurcu ne Fetullahçı ne Nakşibendi ne Kadiri ne Rıfai ne Bektaşi ne Mevlevi değildi ; fakat o, Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir MÜSLÜMAN idi; MÜŞRİKLERDEN de değildi.

Selam olsun tüm Resullere , oldu da zaten , hepsi ne güzel kuldu …

SELAM DUA VE VEFA İLE…

 

Araştırmacı: Mustafa ERDEN


About the Author
Author

KMI

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website