Kuran’a Göre Bilimin Önemi…

Bu yazıda bahsetmek istediğim Kuran’da bilimsel olaylara yaklaşımın nasıl olduğu ve Kuran’a göre Müslümanların bilimsel gelişmeye ve öğretime nasıl yaklaşması gerektiği ile ilgili olacak. Birinci olarak Kuran’ın aklı kullanmaya yani rasyonalizme önem verildiğini bununla ilgili pek çok ayette görüyoruz.

8 – Enfal Suresi –
22. ALLAH yanında, yaratıkların en kötüsü, akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.

10 – Yunus Suresi –
100. Hiçbir kişi ALLAH’ın izni olmadan inanamaz ve O, akıllarını kullanmayanları rezilliğe mahkûm eder.

47 – Muhammed –
24. Peki bunlar, Kur’an’ın anlamını inceden inceye düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpler üzerinde o kalplerin kilitleri mi var?

Yukarıdaki ayetlerde Allah hem aklını kullanmayanları eleştirirken, diğer yandan Kuran okurken de ayetler üzerine düşünmemiz gerektiğini vurgular. Kuran’daki pek çok ayette ise inananlara ‘akıl ve gönül sahipleri’ olarak hitap edilmesi oldukça anlamlıdır.

İkinci olarak Kuran’da bilimsel metot olan gözlem ve deneye, rasyonalizmin yanında beş duyumuzu kullanmaya yani ampirizme de açıkça vurgu yapıldığını görüyoruz.

2 – Bakara Suresi –
171. İnkârcıların durumu, sözleri ancak bağırma ve çağırma biçiminde algılayarak (anlamadan) tekrarlayan kişi gibidir. Sağır, dilsiz ve kördürler; düşünmezler.

17 – İsra Suresi –
36. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.

39 – Zümer Suresi –
21. Görmedin mi, Allah gökten bir su indirdi de onu toprak içindeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla çeşitli renklerde ekinler çıkarıyor. Sonra ekin kurur da sen onu sararmış görürsün. Sonra da onu kuru ufantı haline getirir. İşte bunda, akıl ve gönül sahipleri için mutlak bir ibret var.

2 – Bakara Suresi –
164. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün birbiriyle yer değiştirmesinde, insanların yararı için okyanusta akıp giden gemilerde, ALLAH’ın gökten su indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve orada yaydığı her çeşit canlıda, rüzgârları ve gök ile yer arasında hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için elbette ayetler (dersler ve kanıtlar) vardır.

16 – Nahl Suresi –
12. Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı sizin emrinize vermiştir. Yıldızlar da O’nun emriyle bir hizmete boyun eğmiştir. Bütün bunlarda, aklını çalıştıran bir topluluk için elbette ibretler vardır.

40 – Mümin Suresi –
67. O O’dur ki; sizi önce topraktan, sonra bir spermden, sonra bir embriyodan yarattı. Sonra sizi bebek olarak annelerinizin karnından çıkarıyor, sonra güçlü çağınıza ulaşasınız ve nihayet ihtiyarlar olasınız diye sizi yaşatıyor. İçinizden bir kısmı daha önce vefat ettiriliyor. Tüm bunlar, belirlenen bir süreye ulaşasınız ve aklınızı işletesiniz diyedir.

Yukarıdaki ayetlerde aklımızla beraber gözlerimiz, kulaklarımız gibi duyu organlarımızı da kullanmakla mükellef olduğumuz açıkça ifade edilmekte, hakkında bilgi sahip olunmayan şeyin ardından gidilmemesi gerektiği, yani araştırmanın önemi vurgulanmaktadır.

Diğer ayetlerde de kozmoloji, astronomi, embriyoloji gibi birbirinden farklı bilim dallarına ilişkin anlatımlarda hep bunların bizler için ibretler, deliller olduğu vurgulanmaktadır. Aynı zamanda bu gibi ayetlerin çoğunda hep akıl etmeye vurgu yapılmaktadır. Burada düşünülmesi gereken acaba bilimin çeşitli alanlarında uzmanlaşmadan göklerin, yerin oluşumundan, yağmurun oluşumundan ve insanın anne karnında geçirdiği süreçlerden dersler, ibretler çıkarmamız nasıl mümkün olabilir?

Buradan çıkarılacak sonuç inananlar Kuran bilgisi kadar bilim öğretimine ve bilimde ilerlemeye de önem vermelidirler. Bilim öğretimi ve bilimde ilerleme Kuran bilgisinde ilerlemeye ve dini yaşamaya engel olmadığı gibi aksine yukarıdaki ayetlerden de görüleceği gibi Allah’ın büyüklüğünü takdir etmek, Allah’ın varlığını ve birliğini inanmayanlara bilimsel delillerle anlatmak için Allah tarafından tavsiye edildiğini söyleyebiliriz.

Son günlerde CERN deneyinden hareketle din – bilim ilişkisi, evrenin başlangıcı ve sonu, kara delikler gibi konular televizyonda sıkça tartışılmaya başlandı. Özellikle Doç. Dr. Caner Taslaman’ın katıldığı programlarda verdiği bilgilerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum.

http://tvarsivi.com/bilinmeyen-18-12-2011-izle-i_2011120530372.html
http://video.cnnturk.com/2011/programlar/12/19/ismet-berkan-ali-kaya-caner-taslaman-18-12-2011


About the Author
Author

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website