Süleyman Peygamber

 

Süleyman peygamber, Kuran’da ismi geçen en zengin ve kudretli peygamberlerden biridir.  Allah ona  kasırgayı boyun eğdirmiş, onun emrine cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular vermiştir. Çok büyük bir  zenginlik ve saltanata sahip olmasına rağmen, Süleyman peygamber kibir ve gurur yapmamış, Allah’a şükretmiş ve O’nun yolundan ayrılmamıştır. Süleyman peygamberin bu özellikleri Kuran’ı Kerim’de şu şekildedir:

 

27:16
Süleyman, Davûd’a mirasçı oldu ve şöyle dedi: “Ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize herşeyden biraz verildi. Kuşkusuz bu, apaçık lütfun ta kendisidir.”

27:17
Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları, Süleyman’ın huzurunda bir araya getirildi. Onlar, düzenli bir biçimde sevk ediliyorlardı.

27:18
Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları, Süleyman’ın huzurunda bir araya getirildi. Onlar, düzenli bir biçimde sevk ediliyorlardı.

27:19
Bunun üzerine Süleyman, karıncanın sözüne güldü ve dedi: “Rabbim, bana ve ebeveynime lütfettiğin nimetine şükretmeme, hoşnut olacağın hayırlı ve barışçıl bir iş yapmama imkân ver. Ve rahmetinle beni iyilik ve barışı seven kullarının arasına sok.”

34:1
Süleyman için de sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay olan rüzgârı görevlendirdik. Onun için erimiş katran/bakır kaynağını sel gibi akıttık. Cinlerden öylesi vardı ki, Rabbinin izniyle onun önünde iş yapardı. Onlardan hangisi buyruğumuzdan yan çizse, alevli ateş azabını kendisine tattırdık.

34:13
Onlar Süleyman için, mihraplardan/kalelerden, heykellerden, havuzlar gibi çanaklardan, yerinden kaldırılamaz kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davûd ailesi, şükür olarak iş yapın! Kullarım içinden şükredenler o kadar az ki!

38:34
Yemin olsun ki biz, Süleyman’ı imtihan ettik, tahtının üstüne bir ceste bıraktık da o, tövbe ile Allah’a yöneldi.

 

Günümüz insani ve ticari ilişkilerini düşündüğümüzde, biraz para veya güç için insanların birbirine  her türlü kötülüğü yapabileceğini görüyoruz. Para ve güç arttıkça yapılan eylemin şiddeti de o kadar artıyor. Ancak görüyoruz ki adeta günümüz insanlarına ders olsun diye Yüce Allah bir peygamberini dünya malının sınırsız nimetleriyle sınıyor ve o da Allah’a karşı gelmeden, O’nun yolundan sapmadan bu nimeti kullanıyor. Yaratılması bile Allah’ın dilemesiyle oluyorsa; insanların gördüğü, duyduğu, hissettiği her şeyi Allah veriyorsa, aslında para ve mülk Allah’ın verdiği bu şeyler yanında oldukça değersiz kalıyor. Ancak insanoğlu mükemmel bir şekilde yaratıldığına şükretmiyor ve bu yaratılışa karşılık, bu lütuftan daha değersiz olan para ve mülk ile Allah’ın yolundan çıkıyor. Biz de kendimizi Süleyman peygamberin  yerine koymalı, sıfırdan yaratıldığımızı düşünmeli ve sahip olduğumuz bütün güzellikler için Allah’a sonsuz şükretmeliyiz.


About the Author
Author

Temel

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website