Yılbaşı Kutlamaları…

Yılbaşı Kutlamaları…

yilbasi

Geçtiğimiz günlerde ünlü bir şarkıcı yılbaşına hazırlık olarak evinde yaptığı bir takım hazırlıkları sosyal medya üzerinde paylaşmış ve bunlara insanlardan çok sert tepkiler almış. Bu yılbaşı hazırlıklarını gören pek çok insan bahsi geçen şarkıcıya dinden çıkmak, dinsiz olmak gibi sert suçlamalarda bulunmuşlar. Bu yazıda bu olaydan hareketle konuyu Kuran çerçevesinde ele almaya çalışacağım.

Öncelikle Kuran’a göre bir kişi kendisi açıkça Allah’ı, ahiret gününü ve dini inkâr ettiğini söylemedikçe o kişiyi kâfirlikle, müşriklikle itham etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Kuran’da dağınık bir biçimde çeşitli ayetlerde gerek kâfirlerin gerekse müşriklerin bazı özelliklerinden bahsedilse de insanları kâfir, müşrik, müslüman, mümin olarak sınıflamanın hesap gününde Allah tarafından yapılacağı, insanlar arasında hükmün Allah tarafından verileceği anlatılmaktadır. Ayrıca Kuran’ın başka ayetlerinde de belirtildiği gibi gerek işlenen günahlar için gerekse inkâra sapan kişiler için tövbe kapısı açıktır. Bu tövbeleri kabul edip etmemek de Allah’ın iradesindedir.

İkinci olarak yazımısın ana konusu olan yılbaşı kutlamalarına, müslümanların yılbaşı kutlayıp kutlayamayacaklarına veya müslümanların yılbaşı gecesini nasıl geçirmeleri gerektiğine gelirsek bu konudaki tartışma da büyük ölçüde dinin kaynağı konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklanmaktadır. Yılbaşı kutlamalarına ve yılbaşında müslümanların nasıl davranacağına ilişkin hadislere ve hadislerden hareketle oluşturulan mezhep izahlarına baktığımızda farklı sadece Kuran’dan hüküm çıkardığımızda farklı sonuçlara ulaşmaktayız.

Hadis ve mezheplere göre Hıristiyanlara ve diğer müslüman olmayan topluluklara benzemek yanlıştır. Bu hadislerden de hareketle yılbaşı kutlaması yapmak, yılbaşı kutlamalarında ağaç, hindi gibi şekilsel olarak dahi hıristiyanlara benzer davranışlarda bulunmak müslüman için uygun değildir. Bu hadislere kısaca bakarsak;

“Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır.” Ebu Davud, libas 4

“Bizden başkasına benzemeye çalışan, bizden değildir” Tirmizi, istizan

“Yahudi ve Hıristiyanlara benzemeye özenmeyiniz.” Tirmizi, istizan

Hâlbuki Kuran’a baktığımızda yılbaşına ilişkin bir emir ve yasak yoktur. Kuran’a göre diğer günlerde geçerli olan yasaklar yılbaşında da geçerlidir, diğer günlerde geçerli olan emirler yılbaşında da geçerlidir, diğer günlerde geçerli olan helaller yılbaşında da helaldir. Yani yılbaşı gecesine özel hükümler getirilmemiştir. Kuran’a göre bir müslüman alkolden, zinadan ve israftan uzak durmalıdır. Aynı durum yılbaşı gecesinde de geçerlidir. Kuran’a göre bir müslümanın evini süslemesi, yakınlarıyla ve dostlarıyla beraber vakit geçirmesi, hindi yemesi helalken yılbaşı gecesinde de helaldir. Bir müslümana namaz kılması, Allah’ı çok anması, Allah’a şükretmesi ve ramazan ayında oruç tutması emredilirken bunlar yılbaşı gecesinde de geçerlidir.

Ayrıca Kuran’ın geneline baktığımızda Hıristiyanlar olsun, diğer dinlerden ve milletlerden toplumlarla ilgili olarak yukarıdaki hadislere benzer şekilde toptancı bir yaklaşımın olmadığını görürüz. Yani gerek tarihsel gerekse günümüze ilişkin bu toplumlardan azgınlık yapan, Allah’ın yolundan sapan, Allah’ın kelimelerini değiştirmeye çalışan insanlar olduğu gibi Allah’a ortak koşmayan, Allah’a samimi bir biçimde kulluk etmeye çalışan, Allah’ın sevdiği kullarının da olduğu belirtilmiştir. Bununla beraber Kuran’ın hiçbir yerinde bizlere Hıristiyanlara veya başka bir topluma benzemememiz yönünde bir emir bulunmamaktadır. Zira böyle bir emir olsaydı da uygulaması herhalde zor olurdu. Çünkü dünyada Hıristiyan diyebileceğimiz tek bir toplum veya insan tipi bulunmamaktadır. Onlar da yaşayışları açısından kendi içlerinde farklılaşmaktadırlar. Ayrıca bugün Hıristiyanlara benzemememiz gerektiğini savunan mezhepçilere şunu da sormak gerekir. Hıristiyanlara benzememek sadece yılbaşı kutlaması yapmamak, yılbaşı gecesi hindi yememek ile tamamlanmakta mıdır? Yoksa hıristiyanlara benzememek için büyük oranda Hıristiyan dünyada üretilen televizyon, cep telefonu, internet gibi her türlü teknolojiden de uzak durmak gerekmez mi?

Sonuç olarak Kuran’a göre bir müslüman için geçerli olan emirler, yasaklar, helaller yılbaşında da geçerlidir. Bunun dışında hindi yememek, yılbaşına özel bir şey yapmamak veya Hıristiyanlara benzememek gibi bir yasak Kuran’da ve Allah’ın dininde söz konusu değildir. Bununla beraber bence müslümanlar olarak yılbaşını ve yılbaşı gecesini Allah rızası için fırsata dönüştürebiliriz. Her birimiz kısa bir süre de olsa kendimizle baş başa kalıp bütün yılın nasıl geçtiğini, ne gibi günahlara girdiğimizin, bir yıl boyunca yeterince Allah’a kulluk edip etmediğimizin iyi bir muhasebesini yapabilir, Allah’a günahlarımız için tövbe ve bize sundukları için şükrederebiliriz. Herkese şimdiden hayırlı bir yıl diliyorum.


About the Author
Author

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website