Uydurulan Hadislerden Örnekler

Kur’an’a ilave bir sevap veya günah kavramını ileri sürmek ayetlerle çelişir. Bu yüzden herhangi bir hadis Kur’an’dan anlaşılmayan bir şeyi ifade ediyorsa veya hadisin yorumuyla Kur’an’dan anlaşılmayan bir farz, sevap, yasak, günah, sünnet, mekruh kavramı çıkartılıyorsa Kur’an’ın her şeyin detaylı açıklayıcısı olmasına binaen bu hadisler veya yorumlar peygamber efendimiz adına uydurulmuş demektir. Kur’an’da geçmeyen bir uygulamayı dine ilave eden hadisler reddedilir buna aşağıdaki rivayetleri örnek verebiliriz.

1- Hadis: “Sol elinizle yemeyiniz, içmeyiniz. Çünkü Şeytan sol eliyle yer, içer. ” [Müslim, Eşribe 106,
“Resûlullah`ın yanında bir adam sol eliyle yemek yemişti. “Sağınla ye!” ferman buyurdu… Adam: “Yiyemiyorum!” dedi. Bunun üzerine “Yiyemez ol!dedi [Müslim, Eşribe 107

Kur’an’da sol elle yemeyi ve içmeyi yasaklıyan bir emir omadığı halde bunun yasak gösterilmesi hem Kur’an’a ters hemde Resulullah efendimize iftiradır. Nasıl olurda Allah’ın, alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamber efendimiz, dinin bir emri olmadığı halde sağ eliyle yiyemiyen solak bir müslümana sağ eliyle yemek yiyemediği için beddua edecek. O rahmet peygamberi ki taifte hemde dini bir konuda kendisini kana bulayanlara beddua etmemiş tam tersine bunları helak etme diye Allah’a yakarmıştı.

2- Hadis: “Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ” Hanbeli4/85, 5/54 İbn-i Kuteybe- Hadis Müdafası 24. hadis. sayfa 181. kayahan yayınları
Kur’an’daki Kehf suresinde gençler ve köpekleri anlatılır. Bu gençler övülmekte ve köpeklerin aleyhinde hiçbir şey söylenilmemektedir. Bu hadisi ve köpekler aleyhindeki diğer hadisler uydurma olduğunu anlayabilirsiniz. Bu tarz hadisler yüzünden köpeğin abdesti bozduğu gibi uydurmalar üretilmiş Aslında hayvanlar alemiyle ilgili uydurma hadisler çok fazladır. Örneğin bir hadiste horozun melek gördüğü için öttüğü, eşeğin şeytan gördüğü için anırdığı söylenir. Karganın sapkın(fasık) olduğu da hadistir. Farenin aslında Yahudi olduğu, bu yüzden deve sütü içmediği başka bir hadistir.. (Bakınız Buhari, bedül-halk 15-16. Müslim Zühd 61. Hanbeli Müsned 2/52) Devenin şeytandan yaratıldığı biyolojiye (!) ışık tutacak bir hadistir! (Bakınız Hanbel Müsned 4/85) hastanın iyileşmesi için Resulullahın devenin sidiğini içmesini emrettiği de başka bir uydurma hadistir. Hem Devenin şeytandan yaratıldı söylenecek hemde sidiğinin içilmesi emredilecek. (Buhari, Vudu 66)Kedinin aslanın aksırığından, domuzun filin aksırığından yaratıldığını iddia eden hadisler de vardır. (Bakınız El Mecruhin1/101)

Yukarıdaki uydurma hadislerin çoğunda Ebu hureyrenin imzası var. Tüm bu uydurma hadisler dinin mantıksız sanılmasına sebep olmuştur.

3- Hadis: “Bir kadının parmaklarını kesmenin cezası, deve cinsinden tazminat olarak şöyledir; bir parmak için on deve, iki parmak için yirmi deve, üç parmak için otuz deve, dört parmak için yirmi deve………. ” Muvatta 43/Diyetler Kitabı 11/ Parmaklar diyeti. Beyan yayınları 4. cilt

1- Erkek olsun, kadın olsun birinin parmağını kasten istiyerek kesmeninin cezası kısastır. Yani kesenin de parmaklarının kesilmesidir.
2-Erkek olsun, kadın olsun birinin parmağını istemiyerek yanlışlıkla kesenin ceza olarak tazminat vermesinde bir gariplik yoktur. Fakat Kur’an’da yukarıdaki gibi bir tazminat belirlenmemiştir. Yani insanlar içlerinde bulundukları devir ve şartlara göre tazminatları belirleyebilir. Belli bir devirde buna benzer bir tazminat verilmiş olabilirse de bu tazminatın evrensel olduğu ve her dönemde deve üzerinden yapılması gerektiği yorumu uydurmadır, dine ilavedir. üstelik yukarıdaki tablo mantıklı da değildir. Nasıl üç parmağı kesmenin tazminatı otuz deve iken dört parmağı kesmenin tazminatı yirmi deve olur?

4- Hadis: “Cennette bir ağaç vardır ki binekli onun gölgesinde yüz yıl gider. ” İbn-i Mace Züht 39, Müslim Cennet 6, Tirmizi Cennet 19

Kur’an’da geçmeyen bu anlatımlar, cenneti ve cehennemi anlama hususunda gaybi ilavelerdir. Kur’an’ın dışındaki tüm gelecekle ilgili ğaybi bilgiler, rivayetler, hadisler, peygamber efendimiz adına uydurulmuş iftiralardır. Bunlar genellikle Kıyamet alametleri Mehdi, deccal, Hz. İsa, Fitneler, Mahşer Sırat, Cennet, Cehennem, Miraç, Kudsi hadisler vesaire… Kur’an’ın açık beyanına göre, tüm insanların sorumlu olduğu Resulullaha bildirilen ğaybi bilgiler RİSALETLE(Hz. Muhammede vahyedilen Kitap / Kur’an’la sınırlıdır.
” Ve şüphesiz O (Kur’an) sana ve toplumuna bir hatırlatmadır. (Ondan) sorumlu tutulacaksınız. ” 43/Zuhruf Suresi 44. Bkz. Cin suresi 26-27-28.

Yazar : Y@ş@r


About the Author
Author

Dini YazilarComments are closed.