Bu Dünya Sınav Dünyasıdır…

Allah kullarını devamlı sınayacağını Kuran’da açıkça söylemektedir.

Çaresiz sizleri biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve ürünlerden eksiklik ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabırlılara ki başlarına bir bela geldiğinde: “Biz Allah’a aitiz ve sonunda O’na döneceğiz.” derler. İşte onlar! Onlara Rablerinden mağfiretler ve rahmet vardır ve işte onlar, doğru yola erenlerdir.
(Bakara SURESİ: 155-157)

Üstelik bu sınavların nerelerden olacağı da, yukarıdaki ayette de görüldüğü gibi bize açıkça bildirilmektedir. Tüm hayatımız boyunca elimizdeki mallardan, canlardan ve ürünlerden eksitme ile sınanacağımız çok açıktır. Maalesef bir çoğumuz bunun haberi bize verilmemiş gibi yaşamakta, elimizde imkanlar varken yeteri kadar sükür etmeyi unutmakta, başımıza bir dert geldiğinde ise de vahlanmaktayız. Oysa başımıza gelen hem şer hem de iyi olayların Allah’tan geldiğini ve bunların bizim sınanmamız için gönderildiğini hatırımızdan çıkarmazsak, Allah’ın istediği gibi müslüman olma yolunda önemli bir adım atmış oluruz.

Bir gün uyurken bir doğal afet neticesinde tüm varlığımızı kaybedebiliriz, tüm sevdiklerimizi yitirebiliriz veya kaybetmenin tam tersi; bir gün varlığını bile bilmediğimiz uzak bir amcamızdan milyarca lira değerinde miras sahibi olabiliriz… İyi bir müslüman ne birinci olayda yıkılmalı ne de ikinci olayda şımarmalı aksine her ikisinde de şükür etmeyi unutmamalıdır. Evet, felaketler karşısında şükür etme fikri biraz garip gelebilir ama inanın her olayın beteri vardır. Bunun da ötesinde her olay Allah’tan geldiğine göre sınandığımızı unutmamalı ve Allah’ın istediği yönde hareket etmeye çaba göstermeliyiz. Neticede bu dünyada olabilecek en uç olay ölümdür. Ölünce de Allah’ına kavuşacağını bilen bir müslüman için aslında bundan korkmak gereksizdir. Allah bizi hayatı, ölümü gereği gibi değerlendiren, bu dünyanın imtihan olduğunu bilerek yaşayan ve bu imtihanı başarıyla verenlerden etsin.


About the Author
Author

Feryal

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website