Kuran’a Yaklaşmaya Dur Demek!

Kuran; insanlara eksiksiz, apaçık, anlaşılır, öğüt, şifa ve yol gösterici olarak indirilmiştir. Ne var ki insanlar Kuran`ın bu özelliklerinden yararlanmayı ve O`nu hayatlarının merkezine koymayı red etmişlerdir.


Kuran`ı duvarda asılı tutma, O`nu ölülerin arkasından ve anlamını bilmeden okuma, O`na abdestsiz yaklaşmama, O`nu belden yukarıya koyma gibi durumlar, Kuran`a yaklaşmamıza, O`nu anlamamıza, O`nu hayatımıza geçirmemize engel olmuştur. Kuran`da kafirlerin Kuran`ın okunmasına, O`ndan yararlanılmasına karşı olan tutumları şöyle bahsedilir:

İnkâr edenler dediler ki: “Şu Kur`an`ı dinlemeyin! O okunurken yaygara koparın ki, galip gelesiniz. ”

FUSSILET 26

Küfre batanlar( inkarcılar), Kuran`ın okunmasına ve O`ndan yararlanılmasına böyle apaçık bir şekilde karşı çıkarlarken, bizim insanlarımız da üstü kapalı ve inkarcılardan daha yumuşak bir şekilde O`nu okumamıza ve O`ndan yararlanmamıza engel olmuşlardır. Alak Suresinin ilk ayeti olan Yaratan Rabbinin adına oku emrini göz ardı etme cüretini kendinde gören insanlar, Kuran`dan başka kaynaklara yönelip onlara, Kuran`dan daha fazla özen göstermekte ve böylece hem kendilerini hem de başkalarını Kuran`dan uzaklaştırmaktadırlar.

Bu tehlikeyi etrafa saçan insanlar, Muhammed Peygamberimizin zamanında ne hadis ne tefsir ne de ilmihal gibi kaynakların olmadığı ve sadece Kuran`dan faydalanan ve O`nu hayatlarının merkezine koyan peygamberimizden ve müslümanlardan daha mı akıllılar?

Yazar : Gökhan ÖNKOL ( feslegen38@hotmail.com)

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website