GELENEK VE ÇAĞDAŞLIĞIN DİNLE İLGİSİ

Gelenek ve çağdaşlık genelde taban tabana zıt kavramlardır. Bu ikisinin ortak noktası, dinin en büyük düşmanları olmalarıdır. Geleneğin kökü çok güçlüdür, kuvvetini tarihten alır. Gelenek insanların yaşam tarzını oluşturduğundan ondan vazgeçmek öyle sanıldığı gibi kolay değildir. Çünkü insan doğduğu çevreden, içinde bulunduğu ortamdan otomatik olarak etkilenir. Dinde sadece Kuran`a tabii olmayı ve O`nun tek kaynak olduğunu bir hristiyana anlatmak ve onun da bunu kavraması, gelenekçi yapıya sahip birine anlatmaktan çok daha kolaydır. Bunun nedeni o hristiyanın gelenek içinde büyümemesindendir. Geleneklerin tümü kötü değildir hatta bir çok güzel geleneğimiz de vardır. Gelenek dine müdahele ederse, Kuran`a karşı geleneği savunursa kötüdür. Allah, Kuran`da örneğin zina etmenin cezasını dövme cezası ile açıklamışken, sen kalkıp da geleneğe uyarak recm (taşlayarak öldürme) cezasını uygularsan olmaz. Geleneği Allah`ın Kuran`ına tercih etmiş olursun. Bu bağlamda gelenek dinin düşmanıdır.

Çağdaşlık, geleneğin zıttı bir görüştür. Burada önemli olan o devirdeki düşüncelerdir, hareketlerdir. En doğrusunun bu olduğu savunulur. Çağdaşlık bir toplumun gelişmesi açısından çok önemlidir. Hepimiz kendimizi çağdaş anlamda geliştirmeliyiz. Toplumun bazı kesimleri ise çağdaşlığı dinin alternatifi olarak görürler. Kuran`ın o devir için indiğini ve geçerliliğini kaybettiğini savunurlar. Allah`ın yasakladığı birçok şeyin o zamanla ilgili olduğunu söylerler. Allah`ın emirlerinin de örneğin namazın, o zamanki Arapların hareketsizliğinden, abdestinse yine zamanın insanının pisliğinden dolayı indirildiğini, bu devrin insanınsa hem temiz olduğu hem de hareketli olduğundan ayetlerin hükümlerinin geçersiz olduğu söylenir. Yine aynı şekilde o zaman pis ortamda olan domuzlar, zamanımızda temiz ortamda büyütüldüğünden yenilebileceği hükmüne varırlar. Homoseksüellikle ilgili hümanist düşünceleri olduğunu açıklarlar, oysa ki Allah onlara yaptırım uygulayın der.
Çağdaşlık adı altında yapılan bütün bu söylemler, olayı din düşmanlığına götürür. Yoksa hiçbir müslüman çağdaşlığa karşı değildir. Karşı olunan nokta, aynı gelenekçilikte olduğu gibi çağdaşlığın Allah`ın indirdiğine karşı olunan noktada başlar.

 

Yazar : DERYA TOKGÖZ

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website