Müslümanlar İçin Birlik Vakti…

Son yıllarda Müslüman ülkelerde yaşanan çatışmalar, kargaşa ve zulümler bizlere, Müslümanların birlik olması gerektiği konusunda daha aceleci olmamız gerektiğini göstermektedir. ‘’Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın….’’ (Al-i İmran Suresi,103) ayeti tüm Müslümanlar için yol gösterici bir ayettir. Bugün Suriye’de, Doğu Türkistan’da, Mısır’da, Keşmir’de, Filistin’de, Patani’de ve dünyanın pek çok bölgesinde Müslümanlar baskı ve zulüm altında yaşamakta, çocuklar da dahil (daha&helliip;)

Kur’an ve Şiddet – 5

Bu yazımızın konusu “Kur’an insan ilişkilerinde ve toplumsal hayatta zulme ve şiddete dayalı bir anlayışı önermekte midir?” sorusuna cevap mahiyetinde olacak. Kur’an her halukarda adaleti emreder Aşağıdaki ayetler için yoruma gerek yoktur. Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Allah Semî’dir, çok (daha&helliip;)

İnmemiştir Hele Kur’an, Bunu Hakkıyla Bilin…

Bizler dinimizi öğrenmek ve onun öğretisinde yaşamak için, bizzat elde Kur’an çaba harcıyor muyuz? Eğer hiçbir çaba harcamıyor da, birilerinin sözleriyle yaşıyorsak imanımızı, doğru bir yol üzerinde olduğumuza, asla emin olamamayız. Bu çok büyük bir risk, değil mi sizce? Allah sizleri doğru yola ulaştıracak, FURKAN ı gönderdim diyorsa, onu anlayarak ve düşünerek mutlaka okumalı ve yalnız Kur’an ın hükümleri doğrultusunda (daha&helliip;)

Sakal Kesmek Haram mıdır?

Bakınız size kütübi sitte denilen 6 sahih kabul edilen hadis kitabının beşinde geçen bir hadisi yazayım: Kur’an okudukları halde traş olanları öldürün. [4816-Buhâri-Müslim-Muvatta-Nesâî-Ebu Dâvud] Bkz. Kur’an-4/93 5/32 Kuran’a göre, haramı – helali Allah koyar. Sakalları kesmenin haram olduğunu kim söylemiş?  Hadis kitapları mı? Aynı hadis kitapları bakın diğer yanda ne diyor; 5164-”Resûlullah buyurdular ki:”Helal, Allah’ın kitabında helal kıldığı şeydir. Haram (daha&helliip;)

Ahlaksızlıkla Ahlak Sağlanmaz…

Sahip olduğumuz ilkelerden sadece biri kalacak deseler, ne kalacak diyorsanız o sizin inancınızdır. Diğer ilke ve inançları istisna edebilirken, istisna edemeyeceğiniz ilke inancınızdır, inancınızın temelidir. Bu ilke nedir? Kişilerin selameti mi? Kurumların selameti mi?  Düşünce sistemlerinin-ideolojilerin- dinlerin selameti mi? Yoksa adalet mi? Böyle sorunca şıkların güncelliği anlaşılmayabilir. Çünkü insanoğlu süslemeye, bahanelere meraklıdır. Kişilerin selameti mi derken, ileride adalet-barış vadeden kişilerin (daha&helliip;)

George Orwell ve Romanı “1984” Hakkında Yazdığım Entry

"Bindokuzyüzseksendört" romanının orjinal resimlerinden biri... Ekşi Sözlükte büyük harf yazımı olmadığından entrymin tüm harfleri küçük. Sözlük’teki başlık “George Orwell”. Ve şöyle yazmıştım: george orwell özellikle “1984” adlı romanını ele alacak olursak; yazar george orwell bir komünist görüldüğü kadarıyla(ya da en azından bir zamanlar öyleymiş). ama şu kandırılan, materyalist/ateist solculardan olma ihtimali yüksek. ve illuminati ile vücuda getirdiklerini sonradan öğrenerek bunun (daha&helliip;)

Konuşurken Dikkat Etmemiz Gerekenler…

Hiç kuşkusuz Kuran hayatımızın her alanında yapmamız gerekenler için bize Allah tarafından gönderilmiş bir rehberdir. Ahiret hayatımızı kurtarmak için bu rehberde Allah’ın yer alan emir ve yasaklarına uymamız; her emrine ve yasağına titizlikle dikkat etmemiz gerekir. Ne yazık ki öz eleştiri yaptığımızda veya çevremize baktığımızda inançlı insanların dahi Kuran’ın pek çok emir ve yasağına uymadığını görüyoruz. Özellikle Allah’ı sürekli anmak (daha&helliip;)

Mümin Aklıyla ve Vicdanıyla Hareket Eder…

Akıllı olmak ve vicdana uygun hareket etmek yalnızca müminlere has bir özelliktir. Allah akıl ve vicdanı Kendisi’nden gereği gibi korkan kullarına bir güzellik olarak verir. Güçlü, derin, samimi bir Allah korkusu insana çok güzel özellikler kazandırır. Rabbimiz bu yüzden bizden Kendisi’nden gereği gibi korkmamızı istemektedir. Ey iman edenler, Allah’tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz, ancak Müslüman olmaktan başka (daha&helliip;)