Allah yolunda mücadele etmek

Tarih boyunca her zaman Allah’a, O’nun peygamberlerine ve dinine karşı mücadele edenler olmuştur. Bu tarihsel gerçeği Kuran’da geçmiş kavimlerle ve peygamberlerle ilgili anlatılan kıssalarda da görmekteyiz. Son birkaç yüzyıla yada günümüze baktığımızda da aynı şeyi görmekteyiz. Pek çok insan Allah’la ve Allah’ın diniyle mücadele etmeye çalışmaktadırlar. Dinin bir mitoloji yada masal olduğunu söyleyenler olduğu gibi evrenin ve canlıların kendi kendine varolduğunu sözde bilimsel teorilerle açıklamaya çalışanlar var. İşin ilginci insan hayatının sadece bu dünya hayatından ibaret olduğunu söyleyen bu insanlar Allah’la ve dinle mücadele etmek hususunda inanılmaz bir çaba ve seferberlik içindeler. Bu şekilde düşünen insanları televizyonda gördüğümüzde yada bire bir konuştuğumuzda hemen Allah’ın ve O’nun gönderdiği dinin aleyhinde ifadeler kullanıyorlar.

Hal böyleyken acaba biz inananlar Allah yolunda inkarcılara karşı mücadele etmede ve Allah’ın varlığını, birliğini ve dinini anlatmakta ne kadar yeterliyiz? Allah’ın dinini öğrenmeye ve onu anlatmaya ne kadar zamanımızı ayırıyoruz? Üstelik inananlar Allah’tan sonsuz hayatta yani ahirette cenette bulunmayı ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanmayı ummaktadırlar. Aşağıdaki ayette de belirtildiği gibi bu dünya hayatı ve bu dünya hayatında Allah yolunda çalışmak çeşitli zorluklarla dolu. Ancak gerçek mutluluk ve zorluğun ahirette olduğu da bir gerçek. Ve inananlar inkarcılardan farklı olarak Allah’tan onların umamayacağı şeyleri ummaktadırlar. Bu durumda akıllıca düşünüldüğünde bir inananın yapması gereken Allah’ın hoşnutluğunu kazanmayı ön planda tutmak ve bu yolda çalışırken gevşeklik göstermemektir.

104 Düşman topluluğu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Siz sıkıntıya düşüyorsanız, hiç kuşkusuz tıpkı sizin gibi onlar da sıkıntıya düşüyorlar; ama siz, Allah`tan onların umamayacağı şeyleri umuyorsunuz. Allah Alîm`dir, Hakîm`dir.
Nisa Suresi 104

Yazar : ferhat

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website