Oje Abdeste Engel midir?

Oje Abdeste Engel midir?

Dini tartışmaların her seferinde dönüp dolaşıp geldikleri yer, “dinin kaynağı nedir” sorusudur. Allah’ın bizlere göndermiş olduğu Kuran ile yetinemeyenler Kuran’a ilaveler yaparak, Allah’ın dinini zorlaştırmış hatta yaşanmaz hale getirmişlerdir. Kadınlar ile ilgili meselelerde de konu yine aynı yerde düğümleniyor. Kadını eve kapatan, baştan ayağa örten, erkeklerden uzak tutan, çirkin ve bakımsız yapmaya çalışan uydurmalar aslında Allah’ın dinine karşı gelmekte, Allah’ın (daha&helliip;)

Tasavvufun İslam Toplumundaki Yeri

Günümüzde tasavvuf denildiğinde, akla ne geliyor diye önce lütfen düşünelim. Eğer edebiyata, şiire meraklıysak, Tasavvuf edebiyatı gelir aklımıza. Dini konulara daha yakın olanların bir kısmı, tarikatları, cemaatleri düşünür. Bir kısmımızın, tasavvuf sözünden, Mevlana, Yunus gelir aklına. Dikkat ederseniz hepsinde ortak bir konu vardır tasavvuf denildiğinde. Yaradana ulaşmak arzusu, Allah`a duyduğumuz büyük sevgi, dostluğa, kardeşliğe davet, kendimizi keşfetme çabası, Allah`a ulaşmanın (daha&helliip;)

Neden “Sadece Kuran”? (Dördüncü ve son bölüm)

IV. Sonsöz Hadise, siyere, sahabe biyografilerine, eski zaman ulemasının görüşlerine ayrılan mesai Kuran’ı anlamaya ayrılsaydı bugün çok daha aydınlık günlerde olurduk. Sünneti bile en yakın iki kaynaktan, yani Medine Sözleşmesi ve Medine Şehir Devleti Başkanı’nın diplomatik yazışmalarından araştırmamış, kim olduğu belirsiz adamların iddialarının peşinden gitmişiz. Peşinden gidilen gerçekten Sünnet olsa yine iyi! Sünnet diye ağızlara, kalemlere dolanan şey; sonsuz hayatımıza (daha&helliip;)

Akıl Etmek mi, Nakil Etmek mi?

  Geçenlerde bir tasavvuf dergisinde, Kuran`ı Kendilerine göre yorumlayanlar başlığı altında ve Araf suresinin 188. Ayetinin meali verildikten sonra, bazıları tarafından bu ayetin, Hz peygamberin mucizelerini inkar etmek için delil gösterildiği, bunların  dinden çıkmış oldukları, zira başta Kur’an olmak üzere, onun çok sayıda gaybdan haber verdiği, ayrıca ayı iki parça etmek, çakıl taşlarını kâfirlerin üzerine fırlattığında onları dağıtması gibi pek (daha&helliip;)