Toplumun Gençlere Telkinleri

İnsanlara çocukluklarından başlayarak yapılan yüzlerce telkin var. Çoğu din dışı olan bu telkinler, ailede başlayıp yaşam boyu devam eder. Ancak din ahlakını yaşayan anne babalar, dinin özünün güzel ahlak olduğunun bilincindedirler ve çocuklarının hayırlı insanlar olmaları için çaba harcarlar.

Allah katında beğenilen üstün ahlak özellikleri, çocukluk döneminde şekillenmeye başlar. Allah sevgisini bilmeyen, o sevgiyle büyümeyen çocuklar huzursuz, mutsuz, kırıcı ve saldırgan olurlar. Çocuklar henüz 4-5 yaşlarında iken onlara Allah ve Allah sevgisi anlatılmalıdır. Böyle yetiştirilen çocuk akıllı olur; mutlu ve huzurlu olur. Allah sevgisini taşıyan, huzurlu ve akıllı olan çocuğun yüzüne güzellik gelir, kalbi ferahlar, üzerine bir nur ve rahmaniyet iner. Hem ruhsal olarak olgun, hem bedensel açıdan sağlıklı hem de üslubu güzel olur.

Genç Kızlara Telkinler

Aldıkları telkinler nedeniyle genç kızlar, yaşamın tek amacının evlenip yuva kurmak ve çocuk yetiştirmek olduğunu zannederler. En önemli yanılgıları evlilik konusundadır. Parası olan, eli ayağı düzgün bir erkeğin karşısında birçok genç kız, adeta hipnotize olup evlilik hayalleri kurar. Kişinin ne karakteri ne dini, ne imanı, ne ahlak özellikleri, hiçbiri önemsenmez.

Evlendikten sonra çirkin davranışlarına tanık olduğunda, örneğin hakaret ettiğinde ya da şiddet kullandığında ise mazeret hazırdır: Dünya böyledir ve herkes aynı şeyleri yapmaktadır. Çoğunluk böyle yapıyor olabilir ama neden insan böyle yaşamak zorunda olsun? İnsan yalnız başına da yaşayabilir; evlenmiş olmak için evlenmeye mecbur mudur? Karşısına gerçekten sevmeyi bilen, Allah’a gönülden bağlı, Allah’tan korkan, doğru sözlü, güvenilir biri çıkmadığı takdirde insan gerekirse ömür boyu evlenmez.

İnsan, derin akla ve derin imana derin bir tutkuyla bağlanır. Bunlar olmadığında eşlerin birbirlerine sevgileri kısa sürede biter. Genç kız evliliğe, toplumdaki “mantık evliliği” kıstasıyla değil akılcı yaklaşmalıdır.

Genç kızın aradığını iyi bilmesi gereklidir. Aradığı şey Allah aşkı olmalıdır. Yanlış arayışlara girip, yanlış evlilik yaptığında ise insanlardan çekinerek, sevgiden ümidini keserek, karanlık bir dünyada adeta ölü gibi yaşar ve o karanlık dünyada yaşamını tüketir. Yaşamı kabusa döner. Allah aşkını yaşayan insan ise herşeye o aşkla baktığı için dünyası da ahireti de Allah’ın dilemesiyle cennet olur.

Genç Erkeklere Telkinler

Günümüzde gençler garip bir özenti içerisindedirler. İlginçtir birçoğu inancını saklamak için yapmacık davranır. Oysa inanmak onur vesilesidir, güzelliktir. İnancını yaşayan insan komplekslere kapılmaz. Ağırbaşlı, mazlum, terbiyeli ve saygılı olmaktan çekinmek Kur’an ahlakına uygun değildir.

Bu, bir anlamda kişinin inancında samimi olmadığını da gösterir. Bugün birçok genç, yaşanan sistemin etkisiyle hürmet ve merhamet duygularını yitirmiş durumdadır. Giyimiyle aşırı bir görüntü, düşünce ve sözleriyle yapmacık ve küstah davranışlar sergiler. Hürmet ve merhametten uzak, saygısız bir üslup adeta moda haline gelmiştir.

Bu çirkin davranışları sergilemek ,söz ettiğim modayı takip edenlerin aksine, inanan gençlerin asla içinden gelmez. Onlar güzel bir üslup kullanır, güzel söz söyler, insanları onore eder, gönül alırlar. Kur’an’a uygun olan saygılı, şefkatli, merhametli ve dürüst olmaktır. Genç erkekler derin düşünmeli, insanları rencide etmekten kaçınmalı, büyüklerini, çocuk ve kadınları kollamalıdırlar.

Gençliğin Değerini Bilmek

“Gençlik çağının kıymetini biliniz! Bu kıymetli günlerinizde, İslamiyet bilgilerini öğreniniz ve bu bilgilere uygun yaşayınız! Kıymetli ömrünüzü faydasız, boş şeyler arkasında, oyun ve eğlence ile geçirmemek için uyanık olunuz. “ der İmam Rabbani. Gençlik, erkek ya da kadın inanan insan için en değerli zaman dilimidir. Kur’an ahlakının doruğunda yaşanacağı ve diğer insanların da yaşaması için çaba gösterilebileceği en güzel çağlardır. Hayatı, “oyun ve oyalanma” ile geçirmek insana en büyük zararı verecek, sonsuz yaşamı tehlikeye atacaktır.

“… kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever.
(Bakara Suresi, 195)

Elifce


About the Author
Author

elifce

Leave a reply

Name (required)

Website