Müminin Karşıtı Kafirdir

Müminin Karşıtı Kafirdir

“Kur’an, imana yüklediği tüm anlamların zıtlarını küfre yüklemiştir…. . Göğüsler iman için açıldığı gibi Küfr içindeaçılır. (Nahl-106)

Kur’an küfre sapana kafir diyor. Kafir, müminin zıddıdır. (Bir kişi hem kafir hem de mümin olamaz.

Maide suresi 44. ayetinde kafir ilan edilen, Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler; Yani: Adaletle hükmetmeyenler, hukuk sistemini muhalifleri sindirmenin, yandaşları korumanın aracı yapanlar, şura-danışma, meşveret, demokrasi sistemini çalıştırmayanlar, demokrasi benim için amaç değildir diyenler, insan haklarına saygısı olmayanlar, işleri- yönetim görevlerini ehil olanlara vermeyenler- devlet kadrolarını yandaşlarıyla dolduranlar mümin olamazlar. )

Müminler küfre sapanları dost edinmemelidirler. Onlardan ancak birbirlerine dost olur, müminlere değil. (Enfal-73 Aliimran-28 Nisa-139, 144)

Müminler onları gönül dostu edinemedikleri gibi, onlara arka çıkma, destek verme yönüne de asla gidemezler. (Kasas-86)Hele onlara boyun eğmek- biat etmek- onların otoritesini kabul etmek bir mümin onuruyla asla bağdaşmaz…

Küfre sapanlar zalimdirler (Bakara-254) ve zalimler düşmanlığa müstehak biricik hedef olarak gösterilmişlerdir. Tağut uğruna savaşan (Nisa-76) Mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcayan (Enfal-36)ve Alah’ın indirdiği ile hükmetmeyen (Maide-44)…. . bir güruha gönülden sevgi ve güven beslemek destek vermek akıl işi değildir…. ”

(Yaşar Nuri Öztürk- Kur’an’ın Temel Kavramları S: 332-338)

Saygılarımla, Mustafa Kallavi..

Yazar : Mustafa Kallavi

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website