HİZİPLERE BÖLÜNMEK

Allah`ın indirdiği son kitap Kuran`dır. Müslüman olup ben müminlerdenim diyen herkes yalnızca Kuran`a uymalıdır. Dinin kaynağı olarak tek Kuran`ın olduğu insanlarca kabul görseydi zaten şu anda yaşadığımız kaos ortamı oluşmazdı. Bir olaya birden farklı yorum getirilmezdi. Mezheplerin ortaya çıkmasının altında yatan en önemli neden Kuran`ı kaynak olarak tek görmemeleridir. Onlara göre Kuran anlaşılmaz ve dinin tamamı içinde yeterli değildir. Allah Kuran`ın yeterli olduğunu söyler. Gelenekçi islamda her mezhep kendisinin doğru diğerlerinin yanlış olduğunu savunur. Sonuç olarak din parçalanır ve fırkalara ayrılır. Allah Kuran`da Rum 32 de “Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür. ” der. Allah hepimizi bu ayetin kapsamına girmekten korusun


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website